ระบบคิว ขนาดเล็ก ( Mini Queue System ) ราคาถูก

ระบบคิว ขนาดเล็ก ( Mini Queue System ) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีระบบคิว เหมาะสำหรับหรับองค์กร ร้านค้า หรืออื่นๆ ที่มีความต้องการใช้งานระบบคิว แต่ไม่ต้องการระบบคิวขนาดใหญ่ หรือระบบที่มีความซับซ้อนมากจนเกิน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และค่าใช้จ่ายๆต่างๆโดยใช่เหตุ

ดังนั้นสำหรับคิวมินิ หรือ ระบบคิว ขนาดเล็กจึงเป็นอีกหนึ่งสินค้า ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้ระบบคิวเป็นอย่างดี ทั้งความง่ายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง การใช้งานไม่ซับซ้อน ราคาถูก เคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ ได้  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบคิว ตามบู๊ทต่างๆ หรือร้านค้าเคลื่อนทีก็จะสะดวกสะบายเป็นอย่างมาก

ระบบคิว ขนาดเล็ก Queue Mini
เครื่องกดเรียกคิวสำหรับ Queue Mini
เครื่องกดบัตรคิว ระบบคิว มินิ
เครื่องกดบัตรคิว สำหรับ Queue Mini
เครื่องกดบัตรคิว ระบบคิว มินิ
เครื่องกดบัตรคิว สำหรับ Queue Mini

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับ ระบบคิว มินิ ของ Q-natural นั้น ได้จัดเป็นเซตไว้เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้งานถึง 6 ดังต่อไปนี้ ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

ระบบคิวมินิ

ระบบคิวมินิ เซท1(Queue Mini-SET 1)

ระบบคิวมินิ Set 1 ( Queue Mini – SET 1 ) ประกอบไปด้วย
– เครื่องออกบัตรคิว ซึ่งมีลักษณะเป็นการดึงบัตรคิวที่มีการพิมพ์และ เรียงลำดับมาอยู่แล้ว
– เครื่องกดเรียกคิว ใช้ง่าย
– ป้ายแสดงลำดับคิว
ระบบคิวมินิเซทนี้สามารถเรียกคิวได้ถึง 999 คิว มีระยะการทำงานภายในห้อง 20 เมตรได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับคลินิก หรือ ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นต้น

 

ระบบคิวมินิ Queue Mini

ระบบคิวมินิ เซท2(Queue Mini-SET 2)

เป็นระบบที่มีเพียงเครื่องกดบัตรคิวรุ่น QM-01 เท่านั้น ซึ่งระบบคิวมินิเซทนี้จะทำได้เพียงกดบัตรคิวเท่านั้น ไม่สามารถต่อพวงกับจอแสดงลำดับคิว ( Display ) และ เครื่องเรียกคิวได้ ( Caller ) นั่นเอง

ระบบคิวมินิ Queue mini

ระบบคิวมินิ เซท3(Queue Mini-SET 3)

ระบบคิวมินิ เซท 3 ( Queue Mini – SET 3 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว ซึ่งออกบัตรคิวในรูปแบบการพิมพ์ลงกระดาษนั่นเอง
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) มีหน้าจอที่แสดงลำดับคิวในปัจจุบัน และลำดับที่รออยู่อีกด้วย มีปุ่มสั่งงาน 18 ปุ่มกด ซึ่งมีขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้วที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
– ป้ายแสดงลำดับคิว

ระบบคิวมินิ Queue mini

ระบบคิวมินิ เซท4(Queue Mini-SET 4)

ระบบคิวมินิ เซท 4 ( Queue Mini – SET 4 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว เป็นแบบพิมพ์กระดาษ
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) มีขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้ว แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง ลำดับคิวในปัจจุบัน และลำดับคิวที่รออยู่ รวมถึงระดับสัญญาณที่ใช้งานด้วย

ระบบคิวมินิ Queue mini

ระบบคิวมินิ เซท5(Queue Mini-SET 5)

ระบบคิวมินิ เซท 5 ( Queue Mini – SET 5 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว แบบกระดาษสลิป
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) ทั้งหมด 2 เครื่อง

ระบบคิว มินิ Queue mini

ระบบคิวมินิ เซท6(Queue Mini-SET 6)

ระบบคิวมินิ เซท 6 ( Queue Mini – SET 6 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว ( พร้อมกระดาษ )
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) ทั้งหมด 2 เครื่อง
– ป้ายแสดงลำดับคิว 2 ป้าย

คุณสมบัติ สำหรับการประยุกต์ใช้งานของระบบคิวมินิ ของเรา

 • รองรับการทำงาน กลุ่มบริการ 1 กลุ่ม
 • สำหรับรุ่น Q01WS สามารถต่อสำโพงนอก และ ปรับเปลี่ยนเสียงตามต้องการได้
 • สำหรับรุ่น Q01W/Q01WS สามารถทำงานได้ภายในห้องเดียวกันได้มากกว่า 20 เมตร
 • ใช้กระดาษความร้อน 57mm มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ
 • สามารถสำหนดข้อความที่สั่งพิมพ์ได้
 • สามารถสำหนดจำนวนกระดาษที่สั่งพิมพ์ได้ ในแต่ละคิว
 • สามารถตั้งสำนวนสูงสุดการให้บริการต่อวันได้
 • ตั้งค่าการสำงานผ่าน USB
 • รองรับ Caller ได้ 20 เครื่อง , ป้ายไฟได้ 20 ป้าย,Display TV Media ได้ 4 จุด

คุณสมบัติทางเทคนิค ของ ระบบคิว ขนาดเล็ก

 • Power Supply: DC12V 3A
 • ใช้ความถี่ 433Mhz ในการสื่อสารข้อมูล และสามารถ ตั้ง
  ค่าช่องการสื่อสารได้ 100 ช่องสัญญาณเพื่อป้ องกันการชน
  กันของข้อมูล
 • สามารถปรับความแรงของสัญญาณไร้สายได้ตามช่วงดังนี้
  11,14,17 และ 20dbm
 • สามารถแสดงความแรงของสัญญาณได้ ส าหรับรุ่น
  Q01W,Q01WS

คลิก! ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >> Queue Mini