ระบบเรียกพนักงาน เรียกพยาบาล เพจเจอร์ไร้สาย ( Wireless Calling System )

ระบบเรียกพนักงาน เรียกพยาบาล เพจเจอร์ไร้สาย หรือ Wireless Calling System เป็นระบบเพจเจอร์ที่มีไว้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า หรือผู้ที่มาใช้บริการสถานที่นั้นๆ ในการเรียกพนักงาน พยาบาล หรือผู้ดูแลสถานที่ และพนักงานที่มีเครื่องรับสัญญาณอยู่นั้น ก็สามารถระบุตำแหน่งหรือจุดที่มีผู้กดเรียกเพื่อต้องการความช่วยเหลือต่างๆได้เลย ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งเสียงเรียกเอง ระบบนี้เป็นระบบแบบไร้สาย สามารถพกพาอุปกรณ์ส่งสัญญาณเรียกนี้ ไปได้ในระยะที่อุปกรณ์รับสัญญาณจะรับได้ ระบบเพจเจอร์เรียกพนักงาน เพจเจอร์เรียกพยาบาลนี้ นิยมใช้ทั่วกันทั้ง ร้านอาหาร , ภัตตราคาร , โรงพยาบาล , ร้านกาแฟต่างๆ หรือแม้กระทั่ง สถานสงเคราะห์คนชรา ก็นิยมนำไปใช้เช่นกัน เพื่อให้คนชราที่อาศัยอยู่สามารถเรียกพนักงานหรือพยาบาลได้สะดวกมากขึ้น เป็นต้น เพจเจอร์ไร้สาย เรียกพนักงานของ Q-Natural ของเรามีหลากหลายรูปแบบ ให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

สินค้า ระบบเรียกพนักงาน เรียกพยาบาล เพจเจอร์ไร้สาย

ระบบเรียกพนักงาน เพจเจอร์

ระบบเพจเจอร์เรียกพนักงาน ร้านอาหาร แบบนาฬิกา

ระบบเรียกพนักงานแบบไร้สายมาพร้อมกับชุดตั้งค่าได้ถึง 999 ช่องสัญญาณ พร้อมตัวส่งสัญญาณแบบกลมมีปุุ่มกดด้วยกัน 4 ปุ่มกด 4 ฟังก์ชั่นที่ต้องการเรียกพนักงานให้ช่วยเหลือ

ระบบเรียกพนักงาน เพจเจอร์ไร้สายสำหรับร้านอาหาร

ระบบเพจเจอร์ เรียกพนักงาน แบบนาฬิกาจอ LCD

เซตของระบบเรียกพนักงานเซตนี้เป็น รูปแบบนาฬิกาที่เป็นตัวรับสัญญาณเป็นจอ LCD และรับช่องสัญญาณได้ถึง 999 ช่อง เหมาะกับร้านอาหาร หรือโรงแรมต่างๆ เป็นต้น

ระบบเรียกพนักงานแบบมีป้ายโฆษณา ร้านอาหาร

ระบบเรียกพนักงานไร้สาย แบบมีป้ายโฆษณา

ระบบเรียกพนักงานไร้สาย แบบมีป้ายโฆษณา สามารถตั้งที่โต๊ะอาหารและใส่ภาพโฆษณาได้ด้วย เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าสามารถทำการตลาดแสดงโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบได้ และมีตัวรับสัญญาณได้ทั้ง 2 แบบ

ระบบเรียกพนักงาน เพจเจอร์ไร้สายสำหรับร้านอาหาร พร้อมป้ายแสดง 3 หลัก

ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร แบบป้ายไฟ LED 3 หลัก

เพจเจอร์ไร้สาย เรียกพนักงาน เซตนี้เป็นเซตที่เหมาะสำหรับร้านอาหาร ซึ่งในชุดจะประกอบไปด้วยตัวเรียกที่มีด้วยกัน 4 ฟังก์ชั่น และป้ายแสดงตำแหน่งหรือเลขประจำตัวเรียก 3 หลัก

ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน แบบ SOS

ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน แบบ SOS

เพจเจอร์ไร้สายแบบ SOS นี้ เหมาะสำหรับโรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์คนชราต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วย หรือคนชราเรียกพยาบาลหรือผู้ดูแลได้เร็วขึ้น โดยสัญญาณจะส่งถึงนาฬิกาของผู้ดูแลที่เป็นตัวรับสัญญาณทันที

ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน

ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน

ระบบเรียกคนนี้ สามารถติดตั้งในบ้าน หรือในอาคารต่างๆได้ เหมาะสำหรับการดูแลคนชรา เช่น หากในบ้านมีคนชราที่อาจจะมีภาวะเสี่ยง สามารถใช้เพจเจอร์นี้ในการเรื่องขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านได้ทันที

ระบบเรียกพยาบาล แบบติดตั้งในห้องผู้ป่วย

ระบบเรียกพยาบาล แบบติดในห้องผู้ป่วย

ระบบเรียกพยาบาลแบบติดตั้งในห้องผู้ป่วยนี้ เราก็จะเห็นมีติดตั้งบริเวณข้างเตียง ซึ่งใช้ในการเรียกพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ มาพร้อมเครื่องขยายสัญญาณและเครื่องแสดงติดตั้งที่วอร์ดพยาบาล

ระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหาร

ระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟ สำหรับงานครัว

ระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟ เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานในส่วนของครัวร้านอาหาร ซึ่งจะมีตัวส่งสัญญาณเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับอาหารที่ทำเสร็จแล้ว เพื่อไปเสิร์ฟลูกค้าตามโต๊ะที่สั่งออเดอร์มา

ระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหาร

ระบบเรียกพนักงานเสิร์ฟ สำหรับห้องครัว

ระบบนี้มีไว้เพื่อใช้งานในส่วนของห้องครัว เพื่อเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับอาหารไปเสิร์ฟแก่ลูกค้า ทำงานร่วมกับตัวรับสัญญาณแบบนาฬิกาที่พนักงานเสิร์ฟใส่ไว้ มาพร้อมเครื่องส่งสัญญาณแบบ 5 ปุ่มกด

ระบบเรียกพนักงาน เพจเจอร์ไร้สายสำหรับร้านอาหาร

ระบบเพจเจอร์ เรียกพนักงาน แบบป้ายไฟ LED

ระบบเรียกพนักงานเซตนี้ เป็นระบบเรียกที่ทำงานร่วมกับป้ายไฟ LED ซึ่งสามารถแสดงได้ 4 ตัวเลข เมื่อมีผู้กดเรียก พนักงานจะทราบตำแหน่งได้จากป้ายไฟ LED สามารถรองรับได้ถึง 999 สัญญาณ