กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ โดยมีพันธกิจ ขององค์กรดังนี้

2.1 จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2.2 พํฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซึ่งด้วยอำนาจและหน้าที่ขององค์กร จึงทำให้ทางกรมฯ ต้องมีการจัดการอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ กับแรงงานทั้งแรงงานทั้งใน และ ต่างประเทศ เพื่อให้มีความความสามารถที่ทัดเทียมกับความต้องการในตลาดแรงงานของโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในห้องที่บริการ ระบบคิว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขตดินแดง ภายในห้องที่บริการ ระบบคิว

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขตดินแดง

เป็นสถานที่ที่ติดตั้งระบบคิว ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสาขาหลักของกรมฯ ก็ว่าได้ ตั้งอยู่ที่  ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โดยเป็นศูนย์กลางของการจัดอบรม ติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน ทำให้มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก จึงได้ริเริ่มการนำนำระบบคิวเข้าไปใช้ เพื่อลดความผิดพลาด และความสับสนในการให้บริการ และยังช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการอีกด้วย

หน้าจอแสดงลำดับคิวรวม ของระบบคิว Q Natural

หน้าจอแสดงลำดับคิวรวม

สถานที่ในการติดตั้ง ระบบคิว และ จำนวนที่เหมาะสม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แสดงจุดติดตั้งตู้ออกบัตรคิว

ระบบคิวของ Q Natural มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของความสะดวก เนื่องจากระบบคิวทั่วไปจะมาพร้อมชุดคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลต่างๆ ซึ่งสำหรับทางเราแล้ว ไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนนั้น จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่ ขอเพียงมีสายไฟสำหรับเสียบไฟให้อุปกรณ์ และอุปกรณ์เพิ่มเติมก็มีเพียงชุดไฟ และ สายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นความสะดวกในการในบริการอย่างมาก เพราะสามารถย้ายจุดติดตั้งได้อย่างสะดวก

การติดตั้งอุปกรณ์ของระบบคิว Q Natural

ภาพตู้คิวก่อนลอกกระดาษ ป้องกันการหลุดร่อนของสี

หนึ่งภาพแทนคำได้มากกว่าล้านคำ คำนี้คงไม่เกินจริงเกินไปนัก ทางเราจึงเลือกถ่ายมุมที่ให้เห็นสายไฟ ว่าในการติดตั้งระบบคิวของเรานั้นมีการเดินสายที่น้อยมาก ไม่ต้องทำรางพิเศษ หรือทำกล่องอุปกรณ์ ลำบากหากที่ซ่อนอุปกรณ์คอมที่อาจจะสูญหาย หรือเสียหายอีกต่อไป เพราะทาง ระบบคิวอัตโนมัติของเราทุกอย่างจบในตัวเครื่องเท่านั้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อุปกรณ์ระบบคิว พร้อมป้ายหมายเลข Q Rangngan (7)

สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เป็นการติดตั้งที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน เพียงเสียบสายไฟ และสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ( Lan ) ให้กับอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้ทันที ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถซื้อระบบของเรา เพื่อไปติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องจ้างช่างเดินสายไฟ ให้ยุ่งยาก และหากต้องการความเรียบร้อยเพียงซื้อรางร้อยสายก็สามารถซ่อนได้ทันทีไม่เกะกะ

Q Rangngan (5)

ระบบจอแสดงผลคิว ระบบอื่นๆ อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์แบบพิเศษ แต่สำหรับทางเรา QNatural เพียงแค่ท่านมีโทรทัศน์แบบมีช่องเชื่อมต่อ HDMI ท่านก็สามารถใช้งานร่วมกับ กล่องควบคุม สำหรับแสดงผลคิวได้ทันที โดนกล่องควบคุมของเราเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถติดกับจอภาพเพื่อแสดงคิว ลดการเดินสาย ไม่ต้องเดินสายคอมชุดใหญ่เหมือนกับระบบคิวอัตโนมัติทั่วไป

ด้วยเหตุผล และข้อมูลที่กล่าวมาทั้งสิ้นจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคุณถึงต้องเลือกระบบคิวดีๆ จากทาง Q Natural เพื่อองค์กรของคุณ

===============================================

หลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จสิ้น และเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริเวณอาคาร ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

หลังจากเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ภายในอาคาร ศูนย์บริหารจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้น 2 โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติทั้งหมดดังนี้

⇒ ตู้กดเรียกคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ เป็บแบบทัชสกรีน ขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว ฟังก์ชั่นการใช้งานรวม 2 ฟังก์ชั่น

⇒ ชุด Caller (หรือปุ่มกดเรียกคิวแบบเบสิก) และจอแสดงผลเรียกคิวหน้าเคาน์เตอร์ จำนวน 2 ชุด

⇒ จอแสดงผลรวมแบบ LED TV ซึ่งมีการแสดงผลทั้งหมด 5 บรรทัด พร้อมแสดงไฟล์วิดีโอโฆษณาหรือไฟล์อื่นๆ

Q Rangngan (08)

ตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติ

ตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติได้ทำการติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าด้านซ้ายมือ โดยหันหน้าเข้าเคาน์เตอร์ ซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองได้หากไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่

Q Rangngan (16)

จอแสดงผลเรียกคิวรวม

ในส่วนของจอแสดงผลเรียกคิวรวม จะเป็นแบบ LED TV ได้ทำการติดตั้งไว้บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ซึ่งยึดติดกับฝาผนังห้องสามารถมองเห็นการเรียกลำดับคิวได้อย่างชัดเจน ในที่นี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เลือกจอแสดงผลรวมแบบ LED TV ซึ่งมีการแสดงผลทั้งหมดจำนวน 5 บรรทัด พร้อมแสดงไฟล์โฆษณา หรือไฟล์ต่างๆ

Q Rangngan (07)

จอแสดงผลเรียกคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์

บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ จะมีจอแสดงผลเรียกคิวแบบ 1 บรรทัด พร้อม Caller หรือปุ่มกดเรียกคิว จำนวน 2 ชุด บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์ 2 และหน้าเคาน์เตอร์ 7 โดยแบ่งเป็นกรุ๊ปการทำงานของ 2 ฟังก์ชั่น ตามตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติ

ภาพรวมการใช้งานบริเวณหน้าเคาน์เตอร์

Q Rangngan (17)

Q Rangngan (11)

Q Rangngan (18)

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 14.30 น. ได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาแรงงาน  เข้ามาตรวจดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ และความเรียบร้อยภายในห้องปฏิบัติงาน

ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น และ Q Natural ต้องขอขอบพระคุณทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ไว้วางใจ และให้โอกาสทางเราได้ให้บริการ พร้อมทั้งอนุญาตให้เก็บภาพเพื่อการอ้างอิงผลงานของเรามา ณ ที่นี้