กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่นำเข้ามาในและส่งออกไปจากนอกราชอาณาจักรนั่นเอง ซึ่งมีที่ตั้งของสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

ทำความรู้จักกับ ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ กรมศุลกากร

ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นระบบสำหรับการจัดการลำดับการเข้าใช้งาน หรือ เข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร , ธนาคาร หรือ แม้แต่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็มีการใช้งานระบบคิวอัตโนมัติมากขึ้น เพราะระบบคิวแบบนี้นั้น สามารถจัดการ และ ลดปัญหาการเซงคิวได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานในส่วนอื่น ๆ สะดวกสบายไปด้วย

อุปกรณ์ในชุดของระบบคิวอัตโนมัติ

– ตู้กดบัตรคิว (Ticket Dispenser)

– จอแสดงลำดับคิว (Counter Display)

– ป้าย LED ประจำช่อง (แต่ในส่วนของกรมศุลกากรนั้น ไม่ใช่อุปกรณ์ชิ้นนี้เนื่องจากมีเลขช่องบริการแสสดงอย่างชัดเจนอยู่แล้ว)

– เครื่องกดเรียกคิว (Key Pad)

– ชุดลำโพง (Speaker)

 

ภาพการติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ ที่ กรมศุลกากร ในส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ

ระบบคิวอัตโนมัติ กรมศุลกากร

ระบบคิวอัตโนมัติ กรมศุลกากร

ระบบคิวอัตโนมัติ กรมศุลกากร

อุปกรณ์เรียกคิว

ระบบคิวอัตโนมัติ กรมศุลกากร

ตู้กดบัตรคิว แสดงเมนูบริการต่าง ๆ

ระบบคิวอัตโนมัติ กรมศุลกากร

จอแสดงลำดับคิว

ระบบคิวอัตโนมัติ กรมศุลกากร

การใช้งานระบบคิวอัตโนมัติ