การประปานครหลวงพญาไท เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงไว้วางใจระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q-Natural ในการนำไปติดตั้งใช้งาน

พันธกิจ

1.) สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
      2.) ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ – ผลิต – จ่าย ให้มีเสถียรภาพ
      3.) พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      4.) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้าทั่วไทย

ความทันสมัยกับระบบบัตรคิวอัตโนมัติของเรา

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติของเรามีการรองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบ TCP/IP เพื่อใช้การส่งข้อมูลสื่อสารกันในรูปแบบ AUTO ดังนั้นเราสามารถออกแบบระบบคิวอัตโนมัติให้สอดคล้องกับการใช้งานได้ทุกๆลักษณะขององค์กรต่างๆได้ดังนี้

Main controller เราออกแบบให้อยู่ภายในอุปกรณ์เครื่องพิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้รองรับการส่งข้อมูลและจะมีประสิทธิภาพดีในการประมวลผล ลด Cost ในการสั่งซื้อ อีกทั้งประหยัดเนื้อที่ได้ดีอีกด้วย

ระบบจอสัมผัสของเรา สามารถรองรับการเลือกข้อมูลการรองรับการกดเรียกคิวได้ตามความต้องการของลูกค้า

ตู้กดคิวแบบปุ่มกด จำนวน 4 ปุ่มทางเลือก

ความสูงพอเหมาะ สะดวกต่อการกด เป็นปุ่มกดเปล่าแบบไม่มีป้าย เนื่องจากทางสนามบินต้องการเปลี่ยนป้ายเองได้ ในการใช้งาน หน้าชิ้นส่วนของแป้นกดเป็น อคริลิค ทนทานต่อการใช้งาน และปุ่มกดที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้น ระบบคิวแบบปุ่มกดเอง ยังสามารถปรับแต่งแบบตู้ ได้ง่าย
เพียงสั่งตัด Sticker เพื่อติดบริเวณหน้าจอ

 

ผลานการติดตั้งระบบคิวที่ การประปานครหลวงพญาไท

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9723299

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9723300

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9723301

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9723302