สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

 

ตั้งอยู่ที่ 133  ถนนรามคำแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”  สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร  ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ – ผลิต – จ่าย ให้มีเสถียรภาพ พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้าทั่วไทย

ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี

ระบบคิว Q Natural

ฟังก์ชั่นที่แตกต่างออกไปและไม่เหมือนใครคือ แถบปุ่มกดที่อยู่บริเวณทางด้านขวาของหน้าจอ จะเป็นฟังก์ชั่นที่ลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการจะต้องกดเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่จะทำการกดเลือกประเภทคิวที่จะใช้บริการทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ

การประยุกต์ใช้งานระบบคิว ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

การบริการระบบคิว Q Natural เพื่อการชำระเงินตามร้านค้า ช็อป ต่างๆ ที่มีลูกค้าจำนวนมาก ลดการยืนต่อคิวเพื่อใช้บริการ การจัดการระบบคิว Q Natural ในการแจกบัตรคิว ของ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อแยกตามรูปแบบการให้บริการ เช่นในการบริการของธนาคาร ทั้งฝาก/ถอน ชำระเงิน แยกส่วนของการให้บริการช่องทางต่างกันจึงต้องมีการแยกระบบบัตรคิวให้สอดคล้องกับการให้บริการ

การบริการในส่วนของระบบบัตรคิวอัตโนมัติในโรงพยาบาล หรือ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติในคลีนิค สามารถใช้เพื่อลดปัญหาการเรียกชื่อ ที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้รับบริการ ไม่ทราบว่าเป็นตนเอง แต่เมื่อนำระบบบัตรคิวไปใช้ในการให้บริการ จะลดข้อผิดพลาดตรงนี้ไปได้

การใช้ระบบคิว Q Natural ในส่วนงานราชการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของชื่อ หรือการเรียกคิว รวมถึงสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่นสำหรับ หน้าจอแสดงหมายเลขบัตรคิว สามารถแสดงเอกสารที่ต้องการใช้ในส่วนนั้นๆได้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการขัดแย้งในเรื่องการแซงคิว และความผิดพลาดในเรื่องระบบคิว

ผลงานการติดตั้งระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี

ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี ระบบบัตรคิว@การประปานครหลวง มีนบุรี

ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น และ Q Natural ต้องขอขอบพระคุณทาง การประปานครหลวง มีนบุรี  ที่เลือกใช้บริการ พร้อมทั้งอนุญาตให้เก็บภาพเพื่อการอ้างอิงผลงานของเรามา ณ ที่นี้