การประปานครหลวงสมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่ 27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270  “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

การประยุกต์ใช้ระบบคิว

การประยุกต์ใช้ระบบคิว นั้นก็คือการนำ ระบบคิวอัตโนมัติ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับร้าน หรือกิจการของท่าน โดยสามารถเลือกปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานจริง ได้ทั้งเรื่องของจำนวนตู้ออกบัตรคิว หรือตู้คิว และเครื่องเรียกคิว Caller ป้ายไฟ ช่องแสดงผล จอแสดงผล เพื่อให้การบริการของท่านเป็นไปได้อย่างดีที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของท่านเอง รวมถึงความง่ายต่อการจัดการผู้มาใช้บริการสำหรับองค์กรของท่านเองด้วย

ระบบคิวมีระบบไร้สายรองรับการใช้งานในแบบ Wireless

สำหรับในส่วนของระบบคิว แบบไร้สาย หรือแบบ Wireless ทำให้ไม่ยุ่งยากในการเดินสายไฟ หรือระบสาย LAN ให้ยุ่งยาก รวมถึงเป็นการประยุกต์ใช้งาน ที่ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบเน็ตเวิร์คให้กับระบบคิวของท่าน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานที่ยังเหมือนเดิมทุกประการ

ผลงานการติดตั้งระบบคิว@การประปานครหลวงสมุทรปราการ