สำนักงาน ประปาสาขาสมุทรปราการ มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก จึงไว้วางใจติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q-Natural ของเรา เพื่อใช้ในการลำดับการเข้าใช้บริการ ซึ่งสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการมีที่ตั้งอยู่ที่ 27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ สำนักงาน ประปาสาขาสมุทรปราการ

ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานในด้านการจัดการลำดับการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการ ลดปัญหาการแซงคิว  โดยระบบคิวอัตโนมัตินั้น จะสามารถแยกแผนก หรือ แยกส่วนการบริการแต่ละด้านได้ ทำให้มีการแยกการบริการอย่างชัดเจน
สถานที่ที่เหมาะจะใช้ ระบบคิวอัตโนมัติ เข้าไปช่วยในการจัดการ ได้แก่ สถานที่ที่มีผู้เข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล , คลินิก , ศูนย์กระจายสินค้า , ศูนย์จัดจำหน่าย หรือ การชำระค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยระบบคิว By Q-Natural ของเรานี้ เป็นระบบมีครบวงจร มีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง และมีการรับประกันสินค้าให้ลูกค้าอย่างเต็มที่

อุปกรณ์ในชุดของ ระบบคิวอัตโนมัติ มีดังนี้

  • ตู้กดบัตรคิว หรือ เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ( Ticket Dispenser ) เรามีให้เลือกด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ
    1. แบบปุ่มกดทั่วไป แบบนี้จะเป็นตู้ตั้งพื้น และ มีปุ่มกดปกติ ผู้มาใช้บริการมากดปุ่มรับคิวตามแผนก หรือ ส่วนบริการที่ต้องการ
    2. แบบจอสัมผัส หรือ Teach Screen แบบนี้จะใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อรับบัตรคิวได้เลย จะมีความสวยงาม และ ทันสมัยมากขึ้น โดยทางสำนักงานประปาสมุทรปราการได้เลือกใช้เป็นรูปแบบ Teach Screen เพื่อความทันสมัย และ สะดวกนั่นเอง
  • จอแสดงลำดับคิว ( Counter Display ) โดยทางสำนักงานประปาสมุทรปราการได้เลือกใช้เป็นแบบจอทีวี
  • ป้าย LED ประจำช่อง ( อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า ต้องการหรือไม่ ซึ่งทางประปาสาขาสมุทรปราการไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ )
  • เครื่องกดเรียกคิว ( Key Pad )
  • ชุดลำโพง ( Speaker )

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของ ระบบคิว ได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ ระบบคิว เครื่องกดเรียกคิว คิวอัตโนมัติ