ระบบคิวสหกรณ์ @ สหกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละปีได้ผลิตนิสิตนักศึกษาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในเดินหน้าประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พศ.2502 และอยู๋ต่อมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการจำนวนมากๆจนทำให้เกิดจากการรอคิวจำนวนมากโดยไม่มีบระบบจัดสรรคิวที่ดี ทำให้ทางสหกรณ์พระจอมเกล้า ไว้วางใจระบบจัดสรรคิว By Q Natural ภายใต้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด โดยให้ทางเราเข้าไปติดตั้งบริเวณสหกรณ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นตู้คิว แบบ ทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว และหน้าจอแสดงผลคิว TV LED 32 นิ้ว เพื่อแสดงผลเลขคิวให้ผู้ที่มาใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน โดยระบบคิว แบบทัชสกรีน แบบ 7 นิ้วเป็นระบบคิวที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

ระบบคิวสหกรณ์ หน้า สหกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพตู้กดบัตรคิว แบบปุ่มกดขนาด 7 นิ้ว ที่
สหกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตู้คิว แบบปุ่มกดของ ทาง สหกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยเพื่อการจัดการที่จะทำให้เปลี่ยนได้อย่างสะดวก จึงเลือกเป็นระบบคิวแบบปุ่มกด ทั้งในเรื่องของราคา และการปรับแต่งป้าย ที่สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายกว่า แบบหน้าจอทัชสกรีน หรือ สัมผัส ที่ต้องรอการปรับแต่งจากทางบริษัท

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเลือกจำนวนปุ่มม ที่ต้องการในส่วนของการจัดช่องทางในการบริการอีกด้วย (จำนวนเค้าเตอร์ให้บริการ)

หน้าจอแสดงผล แบบ TV LED 32 นิ้ว

หน้าจอแสดงผล ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หลักที่สามารถเลือกได้ ทั้งแบบ LED 7 Segment ทั้ง TV เพื่อให้ทางลูกค้าสามารถปรับแต่งตามความต้องการได้ เพราะแต่ละแบบมีข้อดีที่ต่างกัน ตามความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับสหกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เลือกเป็นแบบ TV เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อย่างสะดวก โดยเห็นเลขของลำดับคิว ที่เรียกคิวอยู่อย่างชัดเจน สามารถเลือกทีวีได้หลายขนาดเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของสถานที่ ที่ให้บริการ

สำหรับจอแสดงผลในแบบทีวี หรือ โทรทัศน์นั้นจำเป็นต้องมีค่าอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับระบบคิวของทางบริษัท แต่จะได้ในส่วนของการเล่นคลิป หรือไฟล์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของทางสถานที่ ที่ติดตั้งได้อีกด้วย

ระบบคิว พระจอมเกล้า_9496

ภาพระหว่างการติดตั้งระบบคิว @ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบคิว พระจอมเกล้า_628 ระบบคิว พระจอมเกล้า_1248 ระบบคิว พระจอมเกล้า_1582 ระบบคิว พระจอมเกล้า_1770 ระบบคิว พระจอมเกล้า_3330 ระบบคิว พระจอมเกล้า_4334 ระบบคิว พระจอมเกล้า_4433 ระบบคิว พระจอมเกล้า_9072 ระบบคิว พระจอมเกล้า_9978ระบบคิว พระจอมเกล้า_1022