สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 143/1 หมู่ 8, ถนนสุขุมวิท, ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, 20180 บริการการกู้ยืม และรับฝากเงินให้ประชาชนทั่วไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด

ระบบคิวอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

  1. ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ติดตั้ง เครื่องพิมพ์บัตรคิว( Ticket Dispenser )    มีหน้าที่ออกบัตรคิวมีลักษณะเป็น Touch screen  หรือ ปุ่มกดธรรมดาก็ได้แล้วแต่ความต้องการ(สามารถออกแบบกราฟฟิกตามความต้องการได้)
  2. ชุดควบคุมส่วนกลาง( Main Controller )  ไว้ควบคุมการทำงานของป้ายแสดงผล แป้นกดเรียกคิว รวมถึงส่งสัญญาณไปชุดเสียงเรียกคิว (ซึ่งมีการออกแบบอยู่ภายใน Ticket Dispenser)
  3. แป้นกดเรียกคิวของเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ( Key Pad ) มีหน้าที่กดเรียกคิวถัดไปซึ่งพนักงานเป็นคนกดเรียก
  4. ป้ายแสดงผลรวม( Main Display )  จอแสดงผลรวมทั้งหมดอาจจะเป็นจอ LED, TV
  5. ป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ( Counter Display ) ป้ายแสดงผลแต่ละช่องบริการแล้วแต่จะ Designซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบ
  6. ระบบคิวอัตโนมัติ ของ QNatural มี ชุดลำโพง ( Speaker ) ระบบเสียงไว้ในการเรียกคิว

ผลงานการติดตั้งระบบคิว@สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%9823312

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%9823313

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%9823318

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%9823319

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%9823325

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%9823327

 

ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น และ Q Natural ต้องขอขอบพระคุณทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ให้โอกาสทางเราได้ให้บริการ พร้อมทั้งอนุญาตให้เก็บภาพเพื่อการอ้างอิงผลงานของเรามา ณ ที่นี้