เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาสยามซีพอร์ต ชลบุรี ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ

เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาสยามซีพอร์ต ชลบุรี ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ

เคอรี่เอ็กซ์เพรส  (Kerry Express) สาขาสยามซีพอร์ต จ. ชลบุรี เป็นบริษัทที่รับจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ไปในที่นั้น ๆ ซึ่งสาขาที่ได้มีการจัดจ้างให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าไปติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ คือ สาขา สยามซีพอร์ต ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ 113/1 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้ง ณ เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาสยามซีพอร์ต

ระบบคิวอัตโนมัติ หรือ ระบบบัตรคิว ( Queue ) เป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการลำดับการเข้าบริการในแต่ละสถานที่ ซึ่งจะเหมาะกับสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ๆ  อย่างเช่น โรงพยาบาลในส่วนงานต่าง ๆ , ธนาคาร หรือ งานบริการขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะเข้ามาช่วยในการลดปัญหาการแซงคิว และยังช่วยในการลดปัญหาความขัดแย้งของผู้มาใช้บริการไปได้อีกด้วย ใยหลาย ๆ บริษัท หรือ หลาย ๆ สถานที่นิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ควบคุมการเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ในชุดของ ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System )

  • ตู้กดบัตรคิว ( Ticket Dispenser )
  • จอแสดงลำดับคิว ( Counter Display ) อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการหรือไม่
  • ป้าย LED ประจำช่อง ( อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการหรือไม่  ซึ่งทาง Kerry Express สาขา สยามซีพอร์ตไม่ต้องการอุปกรณ์ชนิดนี้)
  • เครื่องกดเรียกคิว ( Key Pad )
  • ชุดลำโพง ( Speaker )

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของระบบคิวอัตโนมัติ (Queue System) ได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ

ภาพระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขา สยามซีพอร์ต

     

 

 

 

 

 

 

เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาแหลมฉบัง จ. ชลบุรี ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ

เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาแหลมฉบัง จ. ชลบุรี ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ

เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาแหลมฉบัง จ. ชลบุรี เป็นบริษัทที่รับจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ไปในที่นั้น ๆ ซึ่งสาขาที่ได้มีการจัดจ้างให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าไปติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ คือ สาขา แหลมฉบัง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ 52 / 7 – 8 หมู่ที่  9 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้ง ณ เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาแหลมฉบัง

ระบบคิวอัตโนมัติ หรือ ระบบบัตรคิว ( Queue ) เป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการลำดับการเข้าบริการในแต่ละสถานที่ ซึ่งจะเหมาะกับสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ๆ  อย่างเช่น โรงพยาบาลในส่วนงานต่าง ๆ , ธนาคาร หรือ งานบริการขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะเข้ามาช่วยในการลดปัญหาการแซงคิว และยังช่วยในการลดปัญหาความขัดแย้งของผู้มาใช้บริการไปได้อีกด้วย ใยหลาย ๆ บริษัท หรือ หลาย ๆ สถานที่นิยมนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ควบคุมการเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ในชุดของระบบคิวอัตโนมัติ

  • ตู้กดบัตรคิว ( Ticket Dispenser )
  • จอแสดงลำดับคิว ( Counter Display )
  • ป้าย LED ประจำช่อง ( อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการหรือไม่ )
  • เครื่องกดเรียกคิว ( Key Pad )
  • ชุดลำโพง ( Speaker )

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของระบบคิวได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ

ภาพระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) สาขาแหลมฉบัง

ระบบคิวอัตโนมัติ เคอรี่เอ็กซ์เพรส Kerry Express แหลมฉบัง

ระบบคิว @ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาแหลมฉบัง

ระบบคิวอัตโนมัติ เคอรี่เอ็กซ์เพรส Kerry Express แหลมฉบัง

ระบบคิว @ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาแหลมฉบัง

ระบบคิวอัตโนมัติ เคอรี่เอ็กซ์เพรส Kerry Express แหลมฉบัง

ระบบคิว @ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาแหลมฉบัง