โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (จังหวัดขอนแก่น)

โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดตั้งเป็นอาคารชั่วคราว เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาโดยใช้อาคารโรงพยาบาลโรคเรื้อนเดิมบริเวณสีฐาน ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เรียกว่า “โรงพยาบาลฮัท” (Hut Hospital) และต่อมาโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ได้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพื่อชาวตะวันออกเฉียงของไทย ได้มาใช้บริการเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาล ศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากๆ

ด้วยการให้บริการกับผู้รักษา ที่มีจำนวนมาก ทางโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ จึงได้มีความสนใจในระบบการจัดสรรคิว เพื่อตอบสนองการใช้บริการ และทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวกสบาย ไม่มีปัญหาในเรื่องการรอคิว หรือ รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะถึงคิวตน โดยก่อนหน้านี้ ได้เคยทำการติดตั้งไปแล้ว แต่เนื่องจากระบบเก่าเกิดการเสียหายและไม่มีผู้มาดูแลรักษาทำให้ต้องการระบบจัดสรรคิวแบบใหม่จึงมีการคุยกับทาง บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด และได้ไว้วางใจระบบคิวแบรนด์ Q natural ของทางเรา โดยได้ให้ทางเราเข้าไปติดตั้งถึงโรงพยาบาล ที่จังหวัดขอนแก่น โดยทีมงานช่างมือผู้ชำนาญงาน เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคคลภายในทางโรงพยาบาล ศรีนครินทร์เข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก

ระบบจัดสรรคิวที่นำเข้าไปติดตั้งที่ โรงพบาบาลศรีนครินทร์

ระบบบัตรคิวที่ได้ทำการติดตั้งที่โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ได้แบ่งเป็นหลักๆจาก ตู้กดบัตรคิวที่ มีถึง 2 ตู้ โดยมีทั้งตู้กดบัตรคิวแบบทัชสกรีนขนาด 19 นิ้ว และตู้กดบัตรคิวแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว หน้าจอแสดงผลเลขคิวรวมหน้าจอกว้างถึง 32 นิ้ว 3เครื่อง และป้ายไฟแสดงผลเลขแบบบันทัดเดียว  ปุ่มกดเรียกคิวแบบสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมจอแสดงเลขที่เรียก

สรุปอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลได้เลือกใช้จากทาง ระบบคิว Q Natural

  1. ตู้คิว หรือ เครื่องออกบัตรคิว เพื่อจัดสรรคิว ให้เป็นระบบ ชนิด 19 นิ้ว หน้าจอทัชสกรีน เพื่อรองรับส่วนงานที่มีการใช้ช่องบริการเป็นจำนวนมาก โดยหน้าจอสามารถแสดง ชนิดช่องทางบริการได้มากกว่าแบบ 7 นิ้ว
  2. ตู้คิว สำหรับออกบัตร คิว หน้าจอสัมผัส หรือ ทัชสกรีน Touch Screen 7 นิ้ว เพื่อให้บริการในส่วนที่มีช่องทางให้บริการน้อยกว่า
  3. จอแสดงผลคิว (หน้าจอแสดงลำดับที่เรียกไปแล้ว) ขนาด 32 นิ้ว 3 เครื่อง
  4. ป้ายไฟ LED
  5. Caller หรือ อุปกรณ์เรียกลำดับคิว

ภาพหลักการติดตั้งระบบบัตรคิวแบรนด์ Q Natural

ร.พ.ศรีนครินทร์ _9860 ร.พ.ศรีนครินทร์ _54 ร.พ.ศรีนครินทร์ _60 ร.พ.ศรีนครินทร์ _142 ร.พ.ศรีนครินทร์ _159 ร.พ.ศรีนครินทร์ _282 ร.พ.ศรีนครินทร์ _575 ร.พ.ศรีนครินทร์ _1741 ร.พ.ศรีนครินทร์ _1804 ร.พ.ศรีนครินทร์ _3095 ร.พ.ศรีนครินทร์ _3759 ร.พ.ศรีนครินทร์ _3792 ร.พ.ศรีนครินทร์ _ตู้กดบัตรคิวขนาด 7 นิ้ว ร.พ.ศรีนครินทร์ ป้ายแสดงผลคิวแบบแถวเดียว ร.พ.ศรีนครินทร์ LED TV ขนาด32 นิ้วสำหรับแสดงผลหน้าจอคิว ร.พ.ศรีนครินทร์ หน้าจอแสดงผลคิวLEDTV 32นิ้ว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กับตู้บัตรคิว

ขอขอบคุณทางโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบจัดสรรคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q natural

สนใจสามารถเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ที

Facebook  กับทางเว็บไซค์ https://www.srinagarind.md.kku.ac.th/