ระบบคิวอัตโนมัติรูปแบบใหม่ ที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (GENERAL HOSPITAL) ให้บริการทุกสาขาการแพทย์ พร้อมให้บริการด้วย คุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) โดยเดิมเป็นเพียงสถานพยาบาลผดุงครรภ์เล็กๆ ที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และภายหลังได้มีการขยับขยายจนเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าเหมือนดังปัจจุบัน

ระบบคิวรูปแบบใหม่ของทาง cropped-LOGO-Q.png Q Natural

ระบบคิวของทาง โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นระบบคิวรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกในการให้บริการสำหรับสถานพยาบาล เนื่องจากการทำงานของโรงพยาบาลเป็นการทำงานที่ออกกระดาษคิวเพียงครั้งเดียวก็จะไม่สามารถทำงานได้สะดวกมากนัก ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวจึงได้ร่วมกับทาง Q Natural พัฒนาระบบบัตรคิวที่สามารถแสดงรายละเอียดการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้
ระบบคิวแบบใหม่ที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ระบบบัตรคิวรูปแบบใหม่ คืออะไร ?

เป็นระบบคิวอัตโนมัติที่ให้การบริการภายในคอมพิวเตอร์ โดยสามารถออกบัตรคิวโดยผ่านการแจ้งทาง SMS ทางโทรศัพท์ เพื่อบอกข้อมูลต่างๆ เช่น เลขคิว แผนกที่ต้องพบ  เป็นต้น โดยจะมีหลักการทำงานดังนี้

หลักการทำงานของระบบบัตรคิวแบบไร้ตู้ โดยทั่วไป

  1. เมื่อผู้เข้ารับบริการ เข้ามาใช้บริการในสถานที่ติดตั้ง ก็จำเป็นต้องลงทะเบียน ที่ ส่วนกลาง เพื่อรับคิว เบื้องต้น
  2. ระบบคิวอัตโนมัติ จะแจกคิวเข้าในระบบ โดยส่งจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ในมือถือ เพื่อแจ้งเลขคิว และ รายละเอียดสถานที่ติดต่ออื่นๆ เช่น แผนก ห้อง ทางเดิน เป็นต้น
  3. เมื่อผู้เข้ารับบริการไปรับบริการดังจุดที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว ระบบจะสามารถแจ้งกำหนดสถานที่ หรือคิวใหม่ ให้ผู้รับบริการได้ ผ่านทาง SMS อีกครั้ง

โดยระบบคิวอัตโนมัติรูปแบบไม่มีการติดตั้งเครื่องออกบัตรคิว ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องมีการติดต่อหลายส่วน เป็นการลดขยะ การลดกระดาษ ความสิ้นเปลืองจากการใช้กระดาษเทอร์มอล อีกด้วย

2015-08-03 19.34.46

จุดเด่นของระบบบัตรคิว หรือคิวอัตโนมัติ แบบไร้ตู้คิว

  1. เป็นการลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
  2. ลดการเกิดขยะจากกระดาษบัตรคิว
  3. ลดความซ้ำซ้อนหากแยกแผนก แล้วต้องกดบัตรคิวใหม่
  4. แก้ปัญหาคนจำคิวไม่ได้ หรือกระดาษคิวหาย
  5. แก้ปัญหาผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองต้องไป ณ จุดบริการใด ในโรงพยาบาล
  6. เพิ่มความสะดวกให้กับการให้บริการ โดยสามารถแจ้งรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน

 2015-07-31 22.23.28 2015-07-31 22.23.50  2015-07-31 22.24.00 2015-07-31 22.24.11  2015-08-02 18.03.09 2015-08-02 18.03.57

เป็นอย่างไรบ้างกับระบบคิวของเรา ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบเดิมของท่าน เพื่อพัฒนาต่อยอด ให้เรื่องการรอคิวไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และระบบคิว ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษพิมพ์เลขแบบเดิมๆ

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณความไว้วางใน ในเราของ โรงพยาบาลหัวเฉียว มา ณ ที่นี้