โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของทางจังหวัด สุพรรณบุรี มีที่ตั้งอยู่ที่ 950 ถ.พระพันวษา ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000 เป็นสถานที่ที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในทุก ๆ โรค ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ Q – Natural ของเราในการเรียกคิวที่บริเวณห้องตรวจเลือด – ปัสสาวะ นั่นเอง

รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อลดปัญหาการแทรกแซงคิวในระหว่างการเข้าใช้บริการนั่นเอง ซึ่งระบบนี้จะช่วยในการจัดการลำดับได้เป็นอย่างดี สามารถจัดแยกแผนกการบริการต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทำให้การเข้าใช้บริการตามลำดับเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ระบบคิวนี้จะเหมาะกับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ธนาคาร , คลินิก , ศูนย์บริการต่าง ๆ หรือแม้กระทั้ง โรงพยาบาลเองก็สามารถใช้ระบบคิวได้เช่นกัน  เป็นต้น ระบบคิวอัตโนมัตินั้น จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

อุปกรณ์ในชุดของ ระบบคิวอัตโนมัติ มีดังนี้

  • ตู้กดบัตรคิว ( Ticket Dispenser ) เรามีให้เลือกด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ
    1. แบบปุ่มกดทั่วไป แบบนี้จะเป็นตู้ตั้งพื้น และ มีปุ่มกดปกติ ผู้มาใช้บริการมากดปุ่มรับคิวตามแผนก หรือ ส่วนบริการที่ต้องการ
    2. แบบจอสัมผัส หรือ Teach Screen แบบนี้จะใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อรับบัตรคิวได้เลย จะมีความสวยงาม และ ทันสมัยมากขึ้น
  • จอแสดงลำดับคิว ( Counter Display ) แต่เดิม ทางโรงพยาบาลได้ใช้เป็นจอแสดงคิวแบบ LED Screen แต่ภายหลังได้เปลี่ยนจอแสดงผลเป็นแบบจอทีวีแทน
  • ป้าย LED ประจำช่อง ( อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการหรือไม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด สุพรรณบุรี  ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ เนื่องจากมีป้ายระบุช่องอยู่แล้ว )
  • เครื่องกดเรียกคิว ( Key Pad )
  • ชุดลำโพง ( Speaker )

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของ ระบบคิว ได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ตู้กดบัตรคิว

ระบบคิว

คิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช