สำหรับ ระบบคิว มินิ ของ Q-natural นั้น ได้จัดเป็นเซตไว้เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้งานถึง 6 ดังต่อไปนี้ ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

ระบบคิวมินิ เซท1(QUEUE MINI-SET 1)

ระบบคิวมินิ Set 1 ( Queue Mini – SET 1 ) ประกอบไปด้วย
– ตลับบัตรคิว 1 ตลับ ซึ่งมีลักษณะเป็นการดึงบัตรคิวที่มีการพิมพ์และเรียงลำดับมาอยู่แล้ว
– เครื่องกดเรียกคิว ใช้ง่าย
– ป้ายแสดงลำดับคิว
ระบบคิวมินิเซทนี้สามารถเรียกคิวได้ถึง 999 คิว มีระยะการทำงานภายในห้อง 20 เมตรได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับคลินิก หรือ ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นต้น

ระบบคิวมินิ เซท2(QUEUE MINI-SET 2)

เป็นระบบที่มีเพียงเครื่องกดบัตรคิวเท่านั้น ซึ่งระบบคิวมินิเซทนี้จะทำได้เพียงกดบัตรคิวเท่านั้น ไม่สามารถต่อพวงกับจอแสดงลำดับคิว ( Display ) และ เครื่องเรียกคิวได้ ( Caller ) นั่นเอง

ระบบคิวมินิ เซท3(QUEUE MINI-SET 3)

ระบบคิวมินิ เซท 3 ( Queue Mini – SET 3 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว ซึ่งออกบัตรคิวในรูปแบบการพิมพ์ลงกระดาษนั่นเอง
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) มีหน้าจอที่แสดงลำดับคิวในปัจจุบัน และลำดับที่รออยู่อีกด้วย มีปุ่มสั่งงาน 18 ปุ่มกด ซึ่งมีขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้วที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน
– ป้ายแสดงลำดับคิว

ระบบคิวมินิ เซท4(QUEUE MINI-SET 4)

ระบบคิวมินิ เซท 4 ( Queue Mini – SET 4 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว เป็นแบบพิมพ์กระดาษ
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) มีขนาดหน้าจอ 2.8 นิ้ว แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง ลำดับคิวในปัจจุบัน และลำดับคิวที่รออยู่ รวมถึงระดับสัญญาณที่ใช้งานด้วย

ระบบคิวมินิ เซท5(QUEUE MINI-SET 5)

ระบบคิวมินิ เซท 5 ( Queue Mini – SET 5 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว 1 ปุ่มกด 1 ตัว ใช้กระดาษสลิป 57 mm
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) ทั้งหมด 2 เครื่อง

ระบบคิวมินิ เซท6(QUEUE MINI-SET 6)

ระบบคิวมินิ เซท 6 ( Queue Mini – SET 6 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
– เครื่องกดบัตรคิว ( พร้อมกระดาษ )
– เครื่องกดเรียกคิว ( Caller ) ทั้งหมด 2 เครื่อง
– ป้ายแสดงลำดับคิว 2 ป้าย

วิดีโอสาธิตการทำงานของระบบคิวมินิ BY Q-NATURAL

คุณสมบัติ สำหรับการประยุกต์ใช้งานของระบบคิวมินิ ของเรา

 • รองรับการทำงาน กลุ่มบริการ 1 กลุ่ม
 • สำหรับรุ่น Q01WS สามารถต่อสำโพงนอก และ ปรับเปลี่ยนเสียงตามต้องการได้
 • สำหรับรุ่น Q01W/Q01WS สามารถทำงานได้ภายในห้องเดียวกันได้มากกว่า 20 เมตร
 • ใช้กระดาษความร้อน 57mm มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ
 • สามารถสำหนดข้อความที่สั่งพิมพ์ได้
 • สามารถสำหนดจำนวนกระดาษที่สั่งพิมพ์ได้ ในแต่ละคิว
 • สามารถตั้งสำนวนสูงสุดการให้บริการต่อวันได้
 • ตั้งค่าการสำงานผ่าน USB
 • รองรับ Caller ได้ 20 เครื่อง , ป้ายไฟได้ 20 ป้าย,Display TV Media ได้ 4 จุด

คุณสมบัติทางเทคนิค ของ ระบบคิว ขนาดเล็ก

 • Power Supply: DC12V 3A
 • ใช้ความถี่ 433Mhz ในการสื่อสารข้อมูล และสามารถ ตั้ง
  ค่าช่องการสื่อสารได้ 100 ช่องสัญญาณเพื่อป้องกันการชน
  กันของข้อมูล
 • สามารถปรับความแรงของสัญญาณไร้สายได้ตามช่วงดังนี้
  11,14,17 และ 20dbm
 • สามารถแสดงความแรงของสัญญาณได้ สำหรับรุ่น
  Q01W,Q01WS