โปรแกรมแสดงผลและประมวล ( Easy Queue Analyzer ) โปรแกรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  และ ข้อจำกัดของ ระบบคิว ในธุรกิจ หรือ ระบบงานของคุณได้อย่างรวดเร็วจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์เซอร์ฟแวร์ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดต่อกับทีวีผ่านช่องสัญญาณคอมพิวเตอร์ ( VGA หรือ HDMI ) ระบบคิวกับโปรแกรมแสดงผล จะทำหน้าที่แสดงคิวปัจจุบัน วีดีโอ และ การประมวลผลทางสติติข้อมูลการผู้มารับบริการ และ พนักงานให้บริการ

ระบบคิวกับโปรแกรมแสดงผล

ระบบคิวกับโปรแกรมแสดงผล ประกอบด้วย

  1. โปรแกรมแสดงผลและประมวล สามารถทำงานร่วมคอมพิวเตอร์จ่ายบัตรคิว(ติดตั้งโปรแกรมสำหรับจ่ายบัตรคิว)ได้ 1 เครื่อง

2. ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์จ่ายบัตรคิวด้วยระบบไร้สาย ( TCP/IP ) ผ่าน WiFi ( Network WiFi หรือ Internet)

3. แสดงลำดับคิวปัจจุบัน 3 แถว แสดงบนจอทีวี LCD และ บันทึกลงเซิร์ฟเวอร์ คราวด์ ( Cloud ) สำหรับการตรวจคิวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

4. มีไฟล์พื้นหลังสำเร็จรูป ( Theme ) สามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลังได้

5. มีระบบเล่นไฟล์มัลติมีเดีย ( วีดีโอ ) สามารถกำหนดจำนวนไฟล์ และ ลำดับ ไฟล์ได้เอง

6. มีระบบเสียงเรียก ( เสียงพูด ) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ

7. มีระบบรายงานแสดงการให้บริการของพนักงานรายวันรายเดือน และ ปี สามารถสืบค้นจากรหัสพนักงาน ประเภทงาน ช่องบริการได้

8. มีระบบแสดงตัวอักษรวิ่ง สำหรับแสดงข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์

9. สคริปท์สำหรับการเก็บคิวออนไลน์

ระบบคิวกับโปรแกรมแสดงผล

ระบบคิวนั้นเป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล , คลินิก หรือ ที่ที่สามารถเห็นได้บ่อยครั้งเลย ก็คือ ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น หากต้องการใช้ระบบคิวจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และ เลือกรูปแบบที่มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ตรงตามความต้องการนั่นเอง หากไม่มั่นใจ สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย ๆ ได้เลย