เทคโนโลยีถือว่า มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายผลิตภัณฑ์ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า และบริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ผลิต และบริการในกลุ่มเดียวกัน  ถือเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการข้อมูลและการบริการต่าง ๆ นั้นมีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้นมีมากมาย อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เครื่องปาล์ม ได้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมาก และผู้ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายมีมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจ การศึกษา และการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบคิวอัตโนมัติก็เช่นกัน  ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มาประยุกต์ใช้เช่น ระบบจอสัมผัส ระบบ จอ Digital Signageแสดงมีเดียและลำดับคิว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างแพร่หลายคือ ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย หรือ ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว ซึ่งมักมีใช้กันมากในร้านอาหาร

ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย สื่อสารผ่านระบบ Wifi GIGA WLAN

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN / WLAN= Wireless Local Area Network) คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่นำมาใช้ทดแทน หรือเพิ่มต่อกับระบบเครือข่ายแลนใช้สายแบบดั้งเดิมโดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF และคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านทางอากาศ ทะลุกำแพง เพดาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย และนอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบแลนใช้สาย และที่สำคัญก็คือการที่มันไม่ต้องใช้สาย ทำให้การเคลื่อนย้ายการใช้งานทำได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบแลนแบบใช้สายที่ต้องใช้เวลา และการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว

แล้วระบบไวไฟ (Wifi) มีอัตราการรับส่งความเร็วแค่ไหน?

ระบบไวไฟ (Wifi) เป็นระบบการรับส่งข้อมูลชนิดไร้สายที่มีมาตราฐานเรียกว่า IEEE 802.11 และแบ่งเป็นคลาสได้ 5 คลาส คือ Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) ซึ่งเป็นตัวกำหนดมาตรฐานความเร็วในการรับส่งข้อมูลไรสาย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว

  1. WiFi Class “a” หรือ IEEE 802.11a ผลิตใช้เป็นครั้งเมื่อปี 1999จะใช้คลื่นความถี่ 5 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 54 Mbps
  2. WiFi Class “b” หรือ IEEE 802.11b จะใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 11 Mbps
  3. WiFi Class “a” หรือ IEEE 802.11g จะใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 54 Mbps
  4. WiFi Class “n” หรือ IEEE 802.11n จะใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลไร้สาย โดยจะทำความเร็วได้สูงสุดที่ 150 Mbps และ 300 Mbps ซึ่งช่วงระยะหลังได้มีการพัฒนาการส่งสัญญาณแบบ “Dual-Band” หรือการใช้คลื่นความถี่ในย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz ในการรับส่งสัญญาณ (จะใช้เสามากกว่า 1 ต้นขึ้นไป) ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 300 + 300 Mbps หรือเรียกสั้นๆ ว่า N600
  5. WiFi Class “ac” หรือ IEEE 802.11ac จะใช้คลื่นความถี่ 5 GHz ในการรับส่งข้อมูลไร้สาย โดย Class ac เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดที่จะได้รับการรับรองจาก IEEE ให้เป็นมาตรฐานใหม่ ใน ปี ค.ศ. 2013 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายของ Class ac สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 6,930 Mbps หรือประมาณ 6.93 Gbps กันเลยทีเดียว

ระบบคิวไร้สาย กับการสื่อสารผ่านระบบ Wifi ทำงานอย่างไร ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว

ระบบคิวอัตโนมัติไร้สาย-IEEE 802.11ac

ในปัจจุบันเราสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Wifi ความเร็วเกือบ 7GB หรือ 7 เท่าของระบบ GIGA LAN และโชคดีว่าในบ้านเราก็ได้มีการจำหน่าย Wireless Gigabit Router IEEE 802.11ac เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เราสามารถพัฒนาระบบ wireless lan ที่มีความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในอนาคตอันไกลนี้เราจะได้ใช้ระบบไร้สายความเร็วสูงที่มีความเร็วมากกว่าระบบ wifi มากกว่า 100 เท่าหรือที่เรียกว่าระบบ LI WI