ระบบเรียกพยาบาล ไร้สาย หรือ Medical call system เป็นระบบที่ติดตั้งใช้งานกันในโรงพยาบาล เราจะเห็นได้เสมอที่ด้างข้างเตียงของคนไข้ เพื่อให้สามารถเรียกพยาบาลมาดูแลได้ทันทีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีแบบพกพา และนำไปใช้กับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้ด้วย หลักการทำงานจะเหมือนกับที่โรงพยาบาล คือใช้เพื่อกดเรียกให้คนในบ้านช่วยเหลือนั่นเอง

สินค้า ระบบเรียกพยาบาล ไร้สาย ระบบเรียกคนฉุกเฉิน (Medical call system)

ระบบเรียกพยาบาลฉุกเฉิน แบบ SOS

เพจเจอร์ไร้สายแบบ SOS นี้ เหมาะสำหรับโรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์คนชราต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วย หรือคนชราเรียกพยาบาลหรือผู้ดูแลได้เร็วขึ้น โดยสัญญาณจะส่งถึงนาฬิกาของผู้ดูแลที่เป็นตัวรับสัญญาณทันที

ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน

ระบบเรียกคนนี้ สามารถติดตั้งในบ้าน หรือในอาคารต่างๆได้ เหมาะสำหรับการดูแลคนชรา เช่น หากในบ้านมีคนชราที่อาจจะมีภาวะเสี่ยง สามารถใช้เพจเจอร์นี้ในการเรื่องขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านได้ทันที

ระบบเรียกพยาบาล พร้อมบอร์ด 60 เตียง

ระบบเรียกพยาบาลแบบติดตั้งในห้องผู้ป่วยนี้ เราก็จะเห็นมีติดตั้งบริเวณข้างเตียง ซึ่งใช้ในการเรียกพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือ มาพร้อมเครื่องขยายสัญญาณและเครื่องแสดงติดตั้งที่วอร์ดพยาบาล