ระบบเรียกพนักงานไร้สาย พร้อมป้ายโฆษณา เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านบุฟเฟ่ต์ต่างๆ ซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมป้ายใส่ภาพโฆษณา หรือใส่เมนูต่างๆ ของร้านตั้งไว้ที่โต๊ะอาหาร เพื่อตอบโจทย์การทำการตลาดของร้านได้อย่างดี โดยตัวเครื่องกดเรียกพนักงานรุ่นนี้มีฐานสีดำ มี 4 ฟังก์ชั่นในการทำงาน มาพร้อมนาฬิกาข้อมือรับสัญญาณสีดำ
ระบบเรียกพนักงานไร้สาย แบบมีป้ายโฆษณา ร้านอาหาร

คุณสมบัติของ เครื่องกดเรียกพนักงาน ระบบเรียกพนักงานไร้สาย พร้อมป้ายโฆษณา

เครื่องกดเรียกพนักงาน พร้อมป้ายโฆษณา

ขนาดของอุปกรณ์ 112 x 72 x 49 มิลลิเมตร
ขนาดของป้ายโฆษณา 158 x 100 มิลลิเมตร
น้ำหนักของอุปกรณ์ 380 กรัม
ความถี่ 433 MHz
โหมดการทำงาน ASK (AM)
วัสดุของอุปกรณ์ ABS
ระดับการกันน้ำ IPX4
Power Supply 12V/23A battery (included)
ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Call (เรียก)
  • Cancel (ยกเลิก สำหรับพนักงานกดเพื่อยกเลิกการเรียกเมื่อให้บริการแล้ว)
  • Water (ต้องการน้ำเพิ่ม)
  • Bill (ต้องการชำระค่าบริการ)

ระบบเรียกพนักงานรุ่นนี้ มาพร้อมเครื่องรับสัญญาณที่มีลักษณะเป็นนาฬิกาข้อมือ ซึ่งตัวรับสัญญาณนี้สามารถบอกตำแหน่ง หรือเลขที่โต๊ะที่เรียกรับบริการได้เลย และยังสามารถแสดงฟังก์ชั่นที่ลูกค้ากดเรียกได้ด้วย นอกจากนี้ก็สามารถเป็นเหมือนนาฬิกาข้อมูลทั่วไปที่บอก เวลา วันที่ และระบบความจุแบตเตอรี่ที่มีอยู่ได้ด้วย

สำหรับนาฬิการรับสัญญาณรุ่นนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อมูลคุณสมบัติอื่นๆ ของตัวรับสัญญาณรุ่นนี้ สามารถดูได้ดังตารางด้านล่างนี้

คุณสมบัติของตัวรับสัญญาณ ระบบเรียกพนักงานไร้สาย รูปแบบนาฬิกาข้อมือจอ LCD

นาฬิการับสัญญาณ ระบบเรียกพนักงานไร้สาย

Working voltage  DC3.7V rechargeable Li-poly battery
ความถี่ในการทำงาน 433.92MHz
Working current 57mA±10mA ( โหมดเสียง ) /
95mA±10mA ( โหมดการสั่น )
Standby current <8mA
Power-off current 180±5μA
Receiving sensitivity -108dBm
Modulation AM

ระบบเรียกพนักงานไร้สาย พร้อมป้ายโฆษณา ระบบเรียกพนักงานไร้สาย พร้อมป้ายโฆษณา เครื่องกดเรียกพนักงาน พร้อมป้ายโฆษณา

นาฬิการับสัญญาณ ระบบเรียกพนักงานไร้สาย เครื่องรับสัญญาณ นาฬิกาข้อมือ LCD

นาฬิการับสัญญาณของระบบเรียกพนักงาน