ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน เหมาะสำหรับใช้งานในบ้าน หรือจะใช้ตามสถานที่สงเคราะห์ก็ได้เช่นกัน เป็นอุปกรณที่ช่วยให้ผู้ป่วย หรือคนชรา หรือคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือใช้งาน เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือได้สะดวกมากขึ้น โดยอุปกรณ์เซตนี้จะมี 2 ชิ้นด้วย คือ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ที่มีลักษณะเป็นเครื่องปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว และอุปกรณ์รับสัญญาณที่มีลักษณะการส่งเสียงเตือนเป็นเพลง
ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน

คุณสมบัติของตัวส่งสัญญาณ ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน

ตัวกดส่งสัญญาณ ระบบเรียกคนฉุกเฉิน แบบติดตั้งในบ้าน

ขนาดของอุปกรณ์ 59 x 35 x 10 มิลลิเมตร
น้ำหนักของอุปกรณ์ 20 กรัม
ความถี่ 433 MHz
Modulation mode ASK (AM)
Working chip learning code
Power 2 pcs 3V CR2016 battery (included)

อุปกรณ์ส่งสัญญาณตัวนี้ สามารถคล้องสายห้อยได้ และมีน้ำหนักไม่มาก  จึงทำให้ผู้ป่วย หรือคนชราสามารถคล้องคอไว้ได้ เพื่อให้เวลาฉุกเฉินสามารถกดปุ่มเรียกขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที นอกจากนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังสามารถกันน้ำได้อีกด้วย

คุณสมบัติของตัวรับสัญญาณ รูปแบบของกริ่งเพลง

ตัวรับส่งสัญญาณแบบกริ๊ง ระบบเรียกคน

ขนาดของอุปกรณ์ 80 x 80 x 30 มิลลิเมตร
น้ำหนักของอุปกรณ์ 70 กรัม
ความถี่ 433 MHz
Ring tones มีทั้งหมด 55 เสียง
ระดับเสียง 0-110dB
ระยะการทำงาน 150 เมตร  (open air)
Power AC 110-220V

ตัวรับสัญญาณรุ่นนี้ จะต้องเสียบปลั๊กติดตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งภายในอาคาร มีสัญญาณเตือนเป็นเสียงเพลง ที่สามารถเลือกได้กว่า 55 เสียง ระดับความดังสามารถดังได้ทั่วบ้าน
ตัวกดส่งสัญญาณ ระบบเรียกคนฉุกเฉิน เรียกพนักงาน

ตัวกดส่งสัญญาณ ระบบเรียกคนฉุกเฉิน ตัวรับส่งสัญญาณแบบกริ๊ง ระบบเรียกคน ตัวรับส่งสัญญาณแบบกริ๊ง ระบบเรียกคน