ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร แบบทำงานร่วมกับตัวรับสัญญาณแบบป้ายไฟ LED แสดงเลข 3 หลัก เหมาะสำหรับร้านอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านบุฟเฟ่ , ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะทำให้เรียกรับบริการของลูกค้าทำได้ง่ายมากขึ้น และพนักงานเองก็สามารถเข้าให้บริการได้อย่างทันใจลูกค้าด้วย โดยใช้ตัวส่งสัญญาณที่มีลักษณะเป็นวงกลมนี้ ติดตั้งไว้ที่โต๊ะของลูกค้า และตัวรับที่เป็นลักษณะของป้ายไฟ LED นั้น สามารถติดตั้งไว้กับผนัง หรือวางไว้ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้
ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร แบบป้ายไฟ LED 3 หลัก

คุณสมบัติของตัวส่งสัญญาณ ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร

ตัวส่งสัญญาณ ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร

ขนาดของอุปกรณ์ 64 x 61 x 15 มิลลิเมตร / 2.5 x 2.4 x 0.6 นิ้ว
น้ำหนักของอุปกรณ์ 27 กรัม
ความถี่ 433 MHz
โหมดการทำงาน ASK (AM)
Decoding learning code
Working current 17mA
Power DC3V, 2 x CR2016 battery (included)
ระยะในการปล่อยสัญญาณไปยังตัวรับ 200 เมตร ( open area )

และตัวรับสัญญาณรุ่นนี้ เป็นแบบจอแสดงผล  LED ที่สามารถติดตั้ง หรือวางไว้ที่เค้าเตอร์ก็ได้ โดยสามารถแสดงตัวเลขได้เพียง 3 หลักเท่านั้น มีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของตัวรับสัญญาณ รูปแบบจอแสดงผล LED

ป้ายไฟ LED 3 หลัก ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร

ขนาดของอุปกรณ์ 230 x 160 x 35 มิลลิเมตร
น้ำหนักของอุปกรณ์ 366 กรัม
คลื่นความถี่ 433MHz
Prompt modes เสียงกริ่ง / เสียงดนตรี / รองรับภาษาอังกฤษ
ตัวอักษรที่สามารแสดงได้ A.B.C.D.E.F
จำนวนช่องรับสัญญาณที่รับได้ Max 999 ชิ้น
Decoding learning code
Adapter AC 100-240V 50/60Hz, Output: DC 5V/1A
กำลังในการทำงาน <600mA
Standby current <60mA

ป้ายไฟ LED 3 หลัก ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร

ป้ายไฟ LED 3 หลัก ระบบเรียกพนักงานร้านอาหาร

คิวเพจเจอร์ เรียกพนักงาน ในร้านอาหาร