ระบบเพจเจอร์เรียกพนักงาน เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในร้านอาหาร หรือภัตตาคารต่างๆ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย เซตนี้จะเป็นการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณที่มาในรูปแบบนาฬิกาข้อมือ ที่สามารถเตือนที่พนักงานที่ใส่ได้ทั้งแบบเสียงและแบบสั่น
ระบบเพจเจอร์เรียกพนักงาน

คุณสมบัติของตัวส่งสัญญาณ ระบบเพจเจอร์เรียกพนักงาน ในร้านอาหาร

ขนาดของอุปกรณ์ 64 x 61×15 มิลลิเมตร / 2.5 x 2.4 x 0.6 นิ้ว
น้ำหนักของอุปกรณ์ 27 กรัม
ความถี่ 433 MHz
โหมดการทำงาน ASK (AM)
Decoding learning code
Working current 17mA
Power DC3V, 2 x CR2016 battery (included)
ระยะในการปล่อยสัญญาณไปยังตัวรับ 200 เมตร ( open area )

ตัวส่งสัญญาณเซตนี้ มาพร้อมปุ่มกดหลายฟังก์ชั่น ทั้งฟังก์ชั่นการเรียกพนักงานสำหรับสั่งอาหาร , ฟังก์ชั่นการเรียกพนักงานเพื่อชำระค่าบริการ และฟังก์ชั่นการยกเลิก สำหรับให้พนักงานที่มาให้บริการกดยกเลิกการเรียกของโต๊ะนั้นๆ

ตัวรับสัญญาณของระบบเรียกพนักงานในเซตนี้จะเป็นแบบนาฬิการข้อมือสีขาว โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ให้พนักงานใส่ไว้ เมื่อมีการกดเรียกจากตัวส่งสัญญาณ จะมาดังและสั่นที่นาฬิกาข้อมือของพนักงาน พร้อมการแจ้งตำแหน่งที่มีการกดเรียก ซึ่งคุณสมบัติของตัวรับสัญญาณมีดังนี้

คุณสมบัติของตัวรับสัญญาณ รูปแบบนาฬิกาข้อมือ

ขนาดของอุปกรณ์ 252 x 46 x 18 มิลลิเมตร
น้ำหนักของอุปกรณ์ 56 กรัม
ความถี่ 433 MHz
จำนวนช่องรับสัญญาณที่รับได้ Max 999 ชิ้น
Decoding learning code
การแจ้งเตือน ระบบสั่น และระบบเสียง
Power built-in 500mA rechargeable lithium battery
Adapter AC 100-240V 50/60Hz, Output: DC 3.7V
กำลังไฟในการทำงาน 57mA ( สำหรับโหมดเสียง ) / 95mA ( สำหรับโหมดการสั่น)
Standby current <8mA

คิวเพจเจอร์ เรียกพนักงาน คิวเพจเจอร์ เรียกพนักงาน ในร้านอาหาร นาฬิการับสัญญาณ ระบบเรียกพนักงาน นาฬิการับสัญญาณ ระบบเพจเจอร์เรียกพนักงาน