Din Tai Fung ร้านติ่นไท่ฟง

Din Tai Fung ( ร้านติ่นไท่ฟง ) ติดตั้ง ระบบคิวมินิ ( Mini Queue )

Din Tai Fung ( ร้านติ่นไท่ฟง ) เป็นร้านอาหารดังที่มีผู้มารับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก จึงได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง...
Bangkok Airways

Bangkok Airways ( สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส ) ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ

Bangkok Airways ( สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส ) ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมด้วยเครื่องประเมินความพึงพอใจ...
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System )

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ได้เปลี่ยนที่ตั้งใหม่ และได้ไว้วางใจใช้ระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q-Natural...
สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ( QUEUE SYSTEM )

สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ได้ไว้วางให้เราติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ( QUEUE SYSTEM ) แบรนด์ Q-natural ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยจัดการลำดับการเข้าใช้บริการ...
กองการประปาเทศบาลภูเก็ต

กองการประปาเทศบาลภูเก็ต ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System )

กองการประปาเทศบาลภูเก็ต ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) แบรนด์ Q-Natural เป็นการจัดการลำดับคิวในการเข้ารับบริการ...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

ศูนย์บริการร่วม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ

ศูนย์บริการร่วม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ได้ไว้วางใจติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) แบรนด์ Q-Natural ในการใช้งานจัดการลำดับการใช้งาน...
ร้านเนื้อคู่

ร้านเนื้อคู่ ( NUER KOO ) สยามพารากอน ติดตั้ง ระบบคิวมินิ ( Mini Queue )

ร้านเนื้อคู่ (NUER KOO) สาขา สยามพารากอน ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ ในรูปแบบของ คิวมินิ ( Mini Queue ) ภายใต้แบรนด์...
ประปาสาขาสมุทรปราการ

สนง. ประปาสาขาสมุทรปราการ ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ

สำนักงาน ประปาสาขาสมุทรปราการ มีผู้ไปใช้บริการจำนวนมาก จึงไว้วางใจติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q-Natural ของเรา...
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น Kasemrad Hospital

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น ( Kasemrad Hospital ) ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น ( Kasemrad Hospital ) เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงต้องการการจัดการลำดับคิวในการเข้าใช้บริการ...
True Shop

True Shop สุขุมวิท23 ติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ

True Shop สุขุมวิท23 เป็นสถานที่ที่ให้บริการสำหรับลูกค้า True ที่มาซื้อสินค้า หรือ ชำระค่าบริการต่าง ๆ โดยได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง...