การประยุกต์ใช้ระบบคิว นั้นก็คือการนำระบบคิวอัตโนมัติ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับร้าน หรือกิจการของท่าน โดยสามารถเลือกปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานจริง ได้ทั้งเรื่องของจำนวนตู้ออกบัตรคิว หรือตู้คิว และเครื่องเรียกคิว Caller ป้ายไฟ ช่องแสดงผล จอแสดงผล เพื่อให้การบริการของท่านเป็นไปได้อย่างดีที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของท่านเอง รวมถึงความง่ายต่อการจัดการผู้มาใช้บริการสำหรับองค์กรของท่านเอง ด้วย

การประยุกต์ใช้ระบบคิว ภายใต้แบรนด์ Q Natural  สามารถแบ่งทำได้ดังนี้

Q Natural ของเรามีระบบที่ออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นระบบเรียกคิวอัตโนมัติของเราสามารถออกแบบให้แตกต่างได้ ในหลายส่วน เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งาน เช่น

  1. จำนวนเครื่องของตู้ออกบัตร ได้มากกว่า 1 ตู้ แยกหมวดตามการใช้งานจริง
  2. จำนวนปุ่ม หรือ หมวดหมู่ของการบริการ เช่น การฝาก โอน จ่าย ถอน สามารถกำหนดกลุ่มแยกได้อย่างชัดเจน (ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของเครื่อง)
  3. ออกแบบได้ทั้งให้ลูกค้าบัตรคิวเอง หรือให้ผู้ให้บริการเป็นผู้กดบัตรคิวเพื่อแจกเอง
  4. ขนาดจอแสดงผลของตู้ออกบัตรคิว มีหลายขนาด โดยลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทางเรา ช่วยออกแบบขนาด ได้ โดยมีปัจจัยในการวิเคราะห์ ตามข้อจำกัด เช่น สถานที่ ความสวยงาม เป็นต้น
  5. ในปัจจุบันทางเรามี ระบบคิวไร้สายจำหน่าย กรุณาเลือกชมในหัวข้อ ระบบคิวเพจเจอร์

ระบบคิวของเรา มีระบบไร้สายรองรับการใช้งานในแบบ Wireless

สำหรับในส่วนของระบบคิว แบบไร้สาย หรือแบบ Wireless ทำให้ไม่ยุ่งยากในการเดินสายไฟ หรือระบสาย LAN ให้ยุ่งยาก รวมถึงเป็นการประยุกต์ใช้งาน ที่ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบเน็ตเวิร์คให้กับระบบคิวของท่าน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานที่ยังเหมือนเดิมทุกประการ โดยระบบคิวแบบไร้สายนั้นสามารถที่จะอธิบายการทำงานต่างๆได้ตามแผนภาพดังนี้
รร

 

ลักษณะปุ่มกดเรียกคิวไร้สาย ในรูปแบบเครื่องแท็บเล็ท (Tablet)

16963

 จอ LED แสดงผลลำดับคิวรวมภายใน โรงพยาบาล

16964

จอแสดงผลคิวของเรา สามารถ กำหนดขนาด และการแสดงวีดีโอ เพื่อแสดงสื่อให้ความรู้ ประกาศข่าวต่างๆ เพื่อเสริมให้กับการให้บริการได้ โดยสามารถแสดงผลได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เรามีหน้าจอที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ LED หรือจอดิจิตอลแสดงเป็นตัวเลข ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเองว่าต้องการเช่นไร