ระบบคิวอัตโนมัติ Q Natural

Q Natural เป็นแบรนด์ใหม่ในเครือของ บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น ทางบริษัทของเราให้บริการออกแบบ ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว เครื่องออกบัตรคิว การบริหารระบบจัดการลำดับงานอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับจัดคิวในการให้บริการแก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง รูปแบบการใช้บริการของลูกค้า และช่วยจัดการแบ่งแยกเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรองรับการให้บริการตรงตามประเภทของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังเพิ่มความทันสมัย ลดปัญหาความสับสน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของท่านให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงใจผู้รับบริการ อันเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของผู้ให้บริการ

ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบการบริหารจัดการคิวของเรา จะช่วยให้คุณจัดระเบียบคิวขององค์กรของคุณ โดยการให้ผู้เข้าชมหรือผู้เข้ารับบริการแก้ปัญหาการเข้าคิว หรือจองนัดหมายเวลารอคิว และยังมีระบบช่วยแจ้งเตือนคิว เช่นการมีแอปพลิเคชันมือถือและข้อความ SMS เพิ่มเติม

ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว

ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว

ระบบเพจเจอร์คิวเป็นระบบ คิวรูปแบบใหม่ ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มงานที่ไม่มีการใช้งานเฉพาะด้าน เช่นร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีการใช้คิวธรรมดา ไม่มากนัก โดยเน้นไปในการช่วยอำนวยความสะดวก และ ลดปัญหาจากระบบคิวเดิมๆ เช่นการเรียกชื่อ

ตู้คีออส (Kiosk)

ตู้คีออส (Kiosk)

ตู้คีออส ( Digital Signage Kiosk)เป็นตู้โฆษณาหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยกระบวนการของจอภาพที่อัดใส่ไว้กับวัสดุแบบตั้งพื้น ติดผนัง หรือ ยึดกับสิ่งอื่นๆ ที่เรียกว่า Kiosk นั้นสามารถมีการรวบรวมจอแสดงผล เช่น LED TV , VDO Wall หรือ LED in door ธรรมดา ใส่ไว้เพื่อแสดงผลข้อมูลของระบบจอแสดงผลและในแต่ละองค์กรหน่วยงานใดๆที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลการแสดงสื่อเพื่อให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมที่จอแสดงผล..

ระบบเพจเจอร์ เรียกพนักงาน

ระบบเพจเจอร์ เรียกพนักงาน

ระบบเพจเจอร์ เรียกพนักงาน เป็นระบบคิวอีกหนึ่งรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปในร้านอาหาร หรือภัตตราคาร โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์คนชราต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถกดเรียกพนักงานได้ทันที ทั้งในยามฉุกเฉินหรือมีความต้องการให้ช่วยเหลือใดๆ ก็ตาม

เครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart card reader มีความสามารถในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน แบบ สมาร์ทการ์ด โดยมีหลักการทำงาน คือสามารถ ดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนที่เสียบกับเครื่องอ่าน โดยดึงได้ทั้ง ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / วัน เดือน ปี ที่เกิด / หน้าตาของบุคคล / วันออกบัตร ออกมาจากบัตร อีกทั้งยังสามารถลิงค์เข้ากับโปรแกรมอื่นๆ พื่อเก็บข้อมูลได้เช่น Database

เครื่องกดบัตรคิว สำหรับ ระบบคิวอัตโนมัติ Q Natural

ทางบริษัทของเราได้ทำการพัฒนาตู้กดคิว สำหรับระบบคิวโดยตรง ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีทั้งหมดในสองรูปแบบด้วยกันนั่นก็คือ แบบปุ่มกดและแบบทัชสกีน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน อีกทั้งในแต่ละรุ่นสามารถเชื่อมต่อได้มากกว่าสองอุปกรณ์ขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถ ประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์เสริมในระบบคิวได้อย่างลงตัว ท่านสามารถ ออกแบบลวดลายตู้กดบัตรได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีเพื่อให้เข้ากับองค์กรของท่านด้วย

ระบบเรียกคิวแบ่งตามการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ต่างๆ

ในส่วนการประยุกต์ใช้งานเกียวกับระบบคิวนั้น สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายทุกองค์กรที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความสะดวกสะบายในการจัดลำดับผู้มาใช้บริการก่อนหลัง และเป็นการสร้างความเป็นระเบียบในการใช้บริการ ลดปัญหาในการลัดคิว และไม่ต้องต้องเสียเวลาในการยืนเข้าแถวต่อคิวยาว โดยทางเราได้จัดเตรียมระบบคิวสำหรับหน่วยงานต่างไว้ครบทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์ต่างๆ โดยเราขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ระบบเรียกคิวสำหรับร้านอาหาร

สำหรับระบบคิวร้านอาหารท่านสามารถเลือกใช้ได้ทั้งงาน ในลักษณะของเพจเจอร์เรียกคิวเหมาะสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าบริการตัวเอง และระบบเรียกคิว เพื่อเข้าใช้บริการ เช่นร้านที่มีการลูกเรียงคิวนั่งโต๊ะ เป็นต้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งระบบแบบไร้สาย หรือระบบตู้กดบัตรคิว อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเองว่าจะเลือกใช้งานในประเภทไหน รูปแบบใด ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถช่วยลดปัญหาการยืนรอคิวได้เช่นกัน

ระบบเรียกบัตรคิวสำหรับโรงพยาบาล

ระบบเรียกบัตรคิวสำหรับโรงพยาบาล

ระบบคิวของเราได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศอย่างมากมาย เพราะเป็นระบบที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นแจ้งเตือน และสามารถตรวจสอบคิวแบบออนไลน์ได้ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้อย่างมากมาย ทำให้ง่ายต่อการจัดการคิวอีกทั้งยังเป็นการง่ายต่อการแยกและคัดกรองผู้ป่วย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆของโรงพยาบาลได้อย่างลงตัว

ผลงานการติดตั้งระบบคิวต่างๆ ล่าสุด

บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีการบริหารจัดการคิวที่ดี ดังนี้ระบบคิวจึงช่วยทำให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นไปได้ด้วยดี ระบบคิวของเรามีความทันสมัย ใช้งานง่าย ทำให้องค์กรของคุณได้รับความพึงพอใจในการจัดการลำดับการให้บริการของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีที่ทีมงานของคุณจะจัดการกับลูกค้าเมื่อพวกเขาเข้าชมสาขาของคุณ – และทุกสาขาของคุณ จะช่วยให้ทั้งองค์กรของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือซับซ้อนมันจะตอบปัญหาได้หมดถ้าเรามีการบริหารจัดการคิวที่ดี

สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติให้ใช้งานแล้ว

สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติให้ใช้งานแล้ว

สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว  ติดตั้งระบบคิว ตู้คิวแบบปุ่มกด และอุปกรณ์ยกชุด ครบวงจรทั้งระบบ ให้บริการพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสถานีตำรวจคลองกิ่วแล้ว ณ จังหวัดชลบุรี รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) ที่ติดตั้งที่ สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว...

โรงพยาบาลลำปาง ใช้แล้วว…เครื่อง FaceKiosk สแกนใบหน้า

โรงพยาบาลลำปาง ใช้แล้วว…เครื่อง FaceKiosk สแกนใบหน้า

โรงพยาบาลลำปาง ติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าในรูปแบบเครื่องคีออส Face Kiosk ใช้เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออก ของ จนท. ผ่านการจดจำใบหน้า เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมากในปัจจุบัน รายละเอียด ตู้จดจำใบหน้าและประชาสัมพันธ์ ( FaceKiosk ) ที่ติดตั้งที่ โรงเรียนพยาบาลลำปาง...

อาคารสิรินรัตน์  บจก.เซ็นทรัล เทรดดิ้ง ชั้น 6 – ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ by Q-Natural

อาคารสิรินรัตน์  บจก.เซ็นทรัล เทรดดิ้ง ชั้น 6 – ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ by Q-Natural

 อาคารสิรินรัตน์  บจก.เซ็นทรัล เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) ชั้น 6 ติดตั้งระบบคิว พร้อมให้บริการแล้ว ตู้คิวขนาด  7 นิ้ว จอสัมผัส ให้บริการ แจ้งซ่อม รับสินค้า สอบถาม สามารถกดคิวเพื่อรับบริการได้แล้ว รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) ที่ติดตั้งที่ บจก. เซ็นทรัล...

โรงน้ำตาล ประเทศพม่า @ เมืองแปร ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Queue System

โรงน้ำตาล ประเทศพม่า @ เมืองแปร ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Queue System

โรงน้ำตาล ประเทศพม่า ณ เมืองแปร บินไกลสู่ต่างแดนติดตั้งงานระบบคิวอัตโนมัติให้ใช้งาน เพื่อการจัดลำดับคิวให้เป็นระเบียบและระบบ สร้างการยอมรับให้กับสมาชิกภายในได้ดีเยี่ยม รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) ที่ติดตั้งที่ โรงน้ำตาล ประเทศพม่า...

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Queue System

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Queue System

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ จากแบรนด์ Q-Natural  ตอบโจทย์การจัดการคิวที่เป็นระบบและระเบียบ ตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) ที่ติดตั้งที่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่...

ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Queue System

ทัณฑสถานหญิงกลาง ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Queue System

ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ จากแบรนด์ Q-Natural  ตอบโจทย์การจัดการคิวที่เป็นระบบและระเบียบ ตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริการมากยิ่งขึ้น รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) ที่ติดตั้งที่ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง...

อาคาร เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดตั้ง หน้าจอโฆษณาขนาดเล็ก ภายในลิฟท์

อาคาร เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ติดตั้ง หน้าจอโฆษณาขนาดเล็ก ภายในลิฟท์

อาคาร เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซ.ทองหล่อ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตั้งหน้าจอโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟท์ เป็น หน้าจอ Android IDS 10 นิ้ว ที่แสดงผลได้คมชัด และควบคุมง่ายผ่านระบบแอนดรอยด์ รายละเอียด ติดตั้งหน้าจอ Android...

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ “Swing” ติดตั้งระบบคิว และการจองคิวออนไลน์

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ “Swing” ติดตั้งระบบคิว และการจองคิวออนไลน์

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ  “สวิง” (SWING) เพื่อพนักงานขายบริการทางเพศที่เป็นผู้ชายให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย โดยนำถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปมอบให้ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะช่วยให้พนักงานบริการชายทำงานได้อย่างปลอดภัย รายละเอียด...

การประปานครหลวง มหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q-Natural

การประปานครหลวง มหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q-Natural

การประปานครหลวง มหาสวัสดิ์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130 เลือกใช้งานระบบคิวอัตโนมัติ จากแบรนด์ Q-Natural และยังมีการประปาอีกหลายสาขาที่ได้เรียกระบบคิวขอเราเข้าไปติดตั้งใช้งาน รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ( Queue System ) ที่ติดตั้งที่ การประปานครหลวง มหาสวัสดิ์...