ติดตั้งระบบคิวไร้สาย กรมการค้าภายใน ตั้งอยู่ที่ 44/100 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภารกิจด้านในประเทศ มีหน้าที่ดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัย และคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาภารกิจด้านต่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการเจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ จัดระเบียบและบริหารการนำเข้าส่งออก รวมทั้งการขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสำปะหลัง สินค้าข้อตกลงต่างๆ แก้ไขปัญหา และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งเสริม และเร่งรัดการส่งออก

 

การประยุกต์ใช้ระบบคิว

การประยุกต์ใช้ระบบคิว คือการนำ ระบบคิวอัตโนมัติ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับร้าน หรือกิจการของท่าน โดยสามารถเลือกปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานจริง ได้ทั้งเรื่องของจำนวนตู้ออกบัตรคิว หรือ ตู้คิว และเครื่องเรียกคิว Caller ป้ายไฟ ช่องแสดงผล จอแสดงผล เพื่อให้การบริการของท่านเป็นไปได้อย่างดีที่สุด

Q Natural ของเรามีระบบที่ออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นระบบเรียกคิวอัตโนมัติของเรา สามารถออกแบบให้แตกต่างได้ในหลายส่วน เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งาน เช่น

  1. จำนวนเครื่องของตู้ออกบัตร ได้มากกว่า 1 ตู้ แยกหมวดตามการใช้งานจริง
  2. จำนวนปุ่ม หรือ หมวดหมู่ของการบริการ เช่น การฝาก โอน จ่าย ถอน สามารถกำหนดกลุ่มแยกได้อย่างชัดเจน (ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของเครื่อง)
  3. ออกแบบได้ทั้งให้ลูกค้าบัตรคิวเอง หรือ ให้ผู้ให้บริการเป็นผู้กดบัตรคิวเพื่อแจกเอง
  4. ขนาดจอแสดงผลของตู้ออกบัตรคิว มีหลายขนาด โดยลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทางเรา ช่วยออกแบบขนาด ได้ โดยมีปัจจัยในการวิเคราะห์ ตามข้อจำกัด เช่น สถานที่ ความสวยงาม เป็นต้น
  5. ในปัจจุบันทางเรามี ระบบคิวไร้สายจำหน่าย กรุณาเลือกชมในหัวข้อ ระบบคิวเพจเจอร์

ผลงานการติดตั้ง ระบบบัตรคิว @ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

ระบบคิวไร้สาย @ กรมการค้าภายใน

ระบบคิวไร้สาย @ กรมการค้าภายใน

ระบบคิวไร้สาย @ กรมการค้าภายใน

ระบบคิวไร้สาย @ กรมการค้าภายใน

127664-009

127662-007

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของระบบคิวได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ