สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์การรักษาเกี่ยวกับผิวหนังชั้นนำ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ติดต่อทางเราให้เข้าติดตั้ง ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ Q – natural เพื่อใช้งานสำหรับรองรับคนไข้ที่มาใช้บริการ

รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นระบบที่สามารถรองรับการเข้าใช้บริการของผู้มาใช้บริการที่มีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล หรือ ธนาคาร หรือสถานที่อื่น ๆ เป็นต้น การใช้ระบบคิวเข้ามาช่วย จึงทำให้จัดการระเบียบการเข้าใช้บริการได้ง่ายมากขึ้น ลดปัญหาการแซงคิวที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ระบบคิวอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ Q – natural ของเรานั้น มีการบริการที่ครบวงจร ซึ่งได้ระบบนี้ จะมีอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกัน ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ในชุดของ ระบบคิวอัตโนมัติ มีดังนี้

  • ตู้กดบัตรคิว หรือ เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ( Ticket Dispenser ) เรามีให้เลือกด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ
    1. แบบปุ่มกดทั่วไป แบบนี้จะเป็นตู้ตั้งพื้น และ มีปุ่มกดปกติ ผู้มาใช้บริการมากดปุ่มรับคิวตามแผนก หรือ ส่วนบริการที่ต้องการ
    2. แบบจอสัมผัส หรือ Teach Screen แบบนี้จะใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อรับบัตรคิวได้เลย จะมีความสวยงาม และ ทันสมัยมากขึ้น
  • จอแสดงลำดับคิว ( Counter Display ) ( ทางสถาบันไม่ต้องการจอแสดงลำดับคิว )
  • ป้าย LED ประจำช่อง ( อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการหรือไม่ ซึ่งทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ )
  • เครื่องกดเรียกคิว ( Key Pad )
  • ชุดลำโพง ( Speaker )

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของ ระบบคิว ได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติ ที่สถาบันโรคผิวหนัง

ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติ ที่สถาบันโรคผิวหนัง

ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวอัตโนมัติ ที่สถาบันโรคผิวหนัง