สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

สำนักงานที่ดิน ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมที่ดิน มีหน้าที่เพื่อให้บริการกับประชาชนในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน แบบต่างๆ ทั้ง จดจำนอง โอนทะเบียน ในการซื้อขาย ประเมินราคาที่ดิน เป็นต้น

สำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทางระบบคิวของเรา ได้ให้บริการเป็นสาขาบางพลี ตั้งอยู่  ถนนบางนา-ตราด กม.26 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และกิ่งอำเภอบางเสาธง

ข้อมูลจาก https://www.dol.go.th/

สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

บริเวณการติดตั้ง รวมถึงบรรยากาศโดยรวม ของสถานที่ใช้งาน โดยจะเห็นได้ว่า ในส่วนการให้บริการเป็นแบบ ศูนย์กลาง หรือ One Stop Service คือการที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และมีการส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆต่อไป ตามแผนผังการให้บริการ ดังนั้นเพียงช่องบริการเดียว ก็เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการแล้ว

ระบบคิว บัตรคิว และอุปกรณ์โดยรวม สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

และจากในภาพจะเห็นได้ว่าป้ายเรียกคิว LED เป็นป้ายแบบพิเศษ สามารถแสดงได้มั้งอักษรภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และด้วยความที่เป็นป้ายไฟ LED pังได้ในเรื่องของความชัดเจนในส่วนของความคมชัดของป้ายไฟ ที่แตกต่างจาก LCD ธรรมดา

ป้าย LED สำหรับแสดงคิวที่ให้้บริการ สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ

ในส่วนของตู้คิวที่ให้บริการ เป็นแบบ 1 ปุ่มกด และมีการเลือกให้ติดสติ๊กเกอร์เพื่อความสวยงาม และสามารถออกแบบข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ เช่นวิธีใช้ได้ นับว่าเป็นการเพิ่มความสวยงาม ทันสมัย และอรรถประโยชน์ ในการใช้งานอย่างครบถ้วนมากกว่าแบบธรรมดา

ในส่วนของปุ่มเรียกคิว เป็นปุ่มรุ่นใหม่ มีขนาดที่บางลง สะดวกในการใช้งานมากขึ้น และด้วยเอกลักษณ์ของระบบคิวของเรา อุปกรณ์เรียกคิว หรือ Caller มีเพียง 4 ปุ่มใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเรียนรู้ให้ยุ่งยาก และหากมีหลายช่องบริการสามารถสลับไปมาระหว่างช่องบริการได้อย่างง่ายดาย

ตู้คิวแบบ 1 ปุ่มกด พร้อมติดสติ๊กเกอร์ ให้สวยงาม ของสำนักงานที่ดินสมุทรปราการ ปุ่มเรียกคิว หรือ Caller สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ

สำหรับระบบคิวของ สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ มีการเพิ่มเติมในส่วนของเสียง ที่มีการปรับแต่งเฉพาะ ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้า่มากที่สุด สำหรนับท่านที่สนใจ ระบบคิว เพื่อใช้กับศูนย์ราชการต่างๆ ลองติดต่อสอบถามได้ เพราะทางเรา QNatural มีประสบการณ์กับสถานที่ราชการอย่างเชี่ยวชาญ