ระบบคิว Q Natural เหมาะสำหรับองค์กรใดบ้าง? ระบบคิว Q Natural ของเราเหมาะกับทุกองค์กร
เพราะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น

1. โรงงาน สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติได้หลายรูปแบบ ทั้งเพื่อการขนส่ง การเข้าออกงาน การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อรับบริการ เพื่อจัดการบริการระบบคิวอย่างเหมาะสม มีลำดับแน่นอน เป็นมืออาชีพในการให้บริการตลอดจนการเข้าคิว การแช่แข็งต่างๆ ภายในโรงงาน

2. โรงพยาบาล ในการจัดการระบบคิวเพื่อการตรวจรักษาของผู้รับบริการ โดยมีการใช้บัตรคิวเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยสามารถแยกหมายเลขให้กับผู้รับบริการเร่งด่วนได้ ไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนในการฟังการเรียกชื่อ ขณะรอคิว เมื่อมีระบบบัตรคิวช่วยเมื่อทำการเรียกเลขคิว จะแสดงบริเวณหน้าจอแสดงผลลำดับคิว ลดการตกหล่นของผู้รับบริการ

3.ศูนย์ราชการ เพื่อการให้บริการให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงได้มีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการแก่ลูกค้า ลดการยืนรอคิว ต่อคิวเพื่อทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม เปลี่ยนเป็นการออกบัตรคิวตามการให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถจัดหมายเลขของระบบคิวให้สอดคล้องแก่ลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนและปัญหาการกระทบกระทั่งในการดำเนินงาน การเรียกคิวผ่านระบบจะทำให้ลุกค้าได้ทราบว่า คิวของตนอีกนานหรือไม่ สามารถช่วยในการคาดคะเนระยะเวลาในการรอ หรืออาจเลือกที่จะไม่รอใช้บริการได้

4.ร้านอาหาร ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ที่มีผู้ใช้บริการเยอะ สามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิวให้กับลูกค้าผู้รับบริการได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคิว ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการต่อคิว เรียกคิว แยกตามประเภทของการให้บริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ สั่ง (a la carte) แยกได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของลูกค้า ป้องกันปัญหาคิวที่ลูกค้าชื่อเหมือนกันจากระบบเดิม(ในกรณีที่ต้องการระบบ Call เรียกคิวเพื่อใช้งานร่วมกับ POS เราก็สามารถจัดทำได้)

5.ธนาคาร สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติช่วยในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ระบบคิวอัตโนมัติช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความรวดเร็ว แยกส่วนงานอย่างเป็นระบบ

6.องค์กรอื่นๆ องค์กรอื่นๆสามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิว ในองค์กรได้ เนื่องจากระบบบัตรคิวของเราสามารถปรับแต่งยืดหยุ่น ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม และยังมีบริการออกแบบระบบบัตรคิวให้กับองค์กรของท่านอีกด้วย


ระบบคิว Q Natural สิ่งที่จะได้รับเมื่อใช้งาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ ระบบคิว Q Natural ของเรา

สำหรับผู้รับบริการ

‚• เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการระหว่างการให้บริการ  เนื่องจากไม่ต้องต่อแถวให้เสียเวลา
• เพิ่มความรวดเร็วให้กับการให้บริการด้วยการใช้ระบบคิว และมีการแจกบัตรคิว เพื่อยืนยันลำดับ
• ดูมีความน่าเชื่อถือ เป็นระบบตามลำดับคิว แยกตามความสำคัญและหน้าที่ในการให้บริการ

ภาพลักษณ์องค์กร

• คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพลักษณ์องค์กรก็มีความสำคัญในปัจจุบัน การทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ก็เป็นปัจจัยหลักในการ
• ให้บริการดังนั้นการนำระบบคิวเข้าไปช่วยในการให้บริการ ย่อมทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความทันสมัย แสดงถึง
• ความเป็นเป็นมืออาชีพในการจัดการระบบการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

• เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรในการจัดการ ไม่ต้องยืนรอคิวยาวๆ จนทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องรอนาน
• ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การให้บริการ ยืนเรียกคิวเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบบัตรคิว เรียกอัตโนมัติตามลำดับ
• ลดความขัดแย้งเรื่องลำดับคิว การแซงคิวของลูกค้า และการยืนรอคิวแบบเดิมๆ สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัด
• สามารถให้เครื่องออกบัตรคิว จัดการกับระบบคิว ไม่ต้องใช้บุคลากรในการออกบัตรคิว

เพิ่มยอดขาย

• เพิ่ม Gain Profit ให้กับองค์กรของคุณ ได้ด้วยระบบคิวที่ออกแบบเพื่อองค์กรของคุณด้วยระบบ Q Natural ของเรา ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของคุณ
• นอกจากนั้น ระบบคิวของเรายังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ทำให้มีความรวดเร็ว รองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น


ความสามารถพื้นฐานของระบบ Q Natural

• สามารถให้ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการกดคิว รายวัน  รายเดือน รายไตรมาส  และรายปี ที่เข้าใช้บริการได้
• สามารถแจ้งเตือนการรอคิว หรือการเรียกเลขคิวทาง SMS และคาดคะเนเวลาในการรอคิวในบัตรคิวได้
• ความสามารถอื่นๆ เป็นไปตามความต้องการของท่าน