ตู้คีออส ( DIGITAL SIGNAGE KIOSK )  เราคงทราบกันเบื้องต้นว่า เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่เปลี่ยนจากจอธรรมดา เป็นแบบดิจิตอลให้เสมือนเป็นจอทีวี ที่จะแสดงภาพเคลื่อนไหว  โดยจอจะแสดงข้อมูลเป็นได้ทั้งภาพนิ่งตัวอักษร  วีดีโอ ภาพกราฟฟิค  พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกโดยสามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงช่าย IT รวมไปถึงการออกแบบที่สามารถใช้งาน เป็นจอสัมผัสที่ผู้นำเสนอต้องการจะนำเสนอ โดยตู้นี้จะช่วยในการเข้าถึงกลุ่มค้า ในจุดขายสินค้านั้น ๆ ด้วยการแสดงสื่อ และ มีการออกแบบภาพที่จะทำให้ดูทันสมัย และ สวยงาม เหมาะกับการแสดงโฆษณาส่วนมากมักจะพบเห็นตามงานอีเว้นท์ หรือ  Exhibition hall ซึ่งในปัจจุบันไดด้มีการพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อให้รองรับทุกการใช้งานอย่าง ตู้คีออสแปลภาษามือ ขึ้นมา ไปดูกันว่าตู้คีออสแปลภาษามือนี้คืออะไร

ตู้คีออสแปลภาษามือ

ตู้คีออสแปลภาษามือ คือ

โดยล่าสุดภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟู และเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกผู้พิการ  ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของตู้คีออส ที่มีการทำงานที่พิเศษมากยิ่งขึ้น  ที่มีการออกแบบโดยผ่านตู้คีออสแปลภาษามือ หรือเรียกว่า ตู้คิออส แปลภาษามือ เป็นเครื่องมือในการแปลภาษามือ เพื่อช่วยให้ผู้พิการสื่อสารกับบุคคลกับคนปกติได้อย่างปกติ การสื่อสารลักษณะดังกล่าว เรียกว่า Telecommunication Relay Service หรือการสื่อสารที่มีการหน่วงเวลาเล็กน้อย เพื่อให้พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ได้ยกหูสอบถามข้อมูลจากปลายทาง และตอบกลับผู้พิการเป็นภาษามือ

ตู้คีออสแปลภาษามือ ทำงานด้วยการส่งภาพหน้าจอ ไปยังศูนย์กลางหรือ Call center ที่มีล่ามรับหน้าที่แปลภาษามือ แล้วส่งกลับเป็นภาษาพูดมายังตู้คีออสอีกครั้ง  เพื่อให้คนปกติสามารถโต้ตอบการสนทนากับผู้พิการโดยผ่านล่าม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ของผู้บกพร่องทางการพูดและผู้บกพร่องทางการได้ยิน  โดยตู้ถ่ายทอดการสื่อสาร เป็นตู้ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ติดตั้งตามสถานที่สาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการทางหู สามารถสื่อสารกับคนปกติทั่วไปได้ง่ายขึ้น  หรืออีกกรณีหนึ่ง ก็ใช้เป็นระบบเสียงแจ้งไปที่ทาง  ล่ามก็จะแปลภาษามือออกมาผ่านจอภาพ กรณีนี้ สามารถนำไปใช้ กรณี ที่คนปกติที่สื่อสารกับหูหนวกไม่เข้าใจ  ก็ใช้บริการนี้ได้  เช่น กรณีคนหูหนวกทำความผิด ตำรวจไม่สามารถสื่อสารกับผู้ทำผิดได้ ก็ใช้ตู้นี้ช่วยเป็นล่ามลื่อสารให้ได้

ตู้คีออสแปลภาษามือ

 

ซึ่งโครงการแรกเสร็จสิ้นไปเมื่อปี 2012 ได้รับผลตอบรับอย่างดี จึงมีการขยายโครงการเข้าสู่ระยะที่ 2 จำนวนตู้ทั้งหมด 120 ตู้ นำไปติดตั้งตาม สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีตำรวจ และโรงเรียน และห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ โดยหลักการทำงานของตู้คิออส แปลภาษามือด้วยการส่งภาพหน้าจอ ไปยังศูนย์กลางหรือคอลล์เซ็นเตอร์ ที่มีล่ามรับหน้าที่แปลภาษามือ แล้วส่งกลับเป็นภาษาพูดมายังตู้คิออสอีกครั้ง เพื่อให้คนปกติสามารถโต้ตอบการสนทนากับผู้พิการผ่านล่าม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ของผู้บกพร่องทางการพูดและผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ถือเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ของผู้บกพร่องทางการพูดและผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติของเนคเทค,มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และได้รับสนับสนุนจาก กสทช.สนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี

ตู้คีออสแปลภาษามือ

ตู้คีออสแปลภาษามือ

 

ความสามารถโดดเด่นของตู้ TTRS KIOSK

  • ใช้กล้อง 2 ตัวจับภาพ กล้องบนสำหรับผู้ใหญ่ ส่วนกล้องล่างสำหรับเด็กๆ โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตนเอง
  • สามารถยืนยันผู้ใช้บริการด้วยระบบการอ่านบัตรประชาชน ชนิด Smart Card สะดวกกว่าที่ให้ผู้ใช้งานแจ้งรหัสบัตรประชาชนด้วย Keyboard
  • ระบบสื่อสารด้วย VOIP มีเจ้าหน้าที่ Call Center ประจำ ที่เชี่ยวชาญภาษามือ รับเรื่องที่ติดต่อเข้ามาผ่านระบบ Kiosk
  • ได้รับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติของเนคเทค,มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และได้รับสนับสนุนจาก กสทช.

ตู้คีออสแปลภาษามือ