โปรแกรมบัตรคิว หรือ ระบบคิว เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบงานที่มีผู้ใช้จำนวนมาก โดยระบบเป็นตัวจัดลำคิวให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งยังรวดเร็ว เป็นระเบียบ ทันสมัยและสามารถลดต้นทุนให้กับหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานและรายงานข้อมูลการใช้งานได้อีกด้วย

โปรแกรมบัตรคิว

เทคนิคการติดตั้งใช้งาน โปรแกรมบัตรคิว

 • Spec เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เป็นเครื่องที่มี Sound เล่น Media video ได้ มีการ์ดจอต่อเพิ่มได้ หากดูทีวีออนไลน์ต้องเชื่อมต่อ Internet
 • เครื่องคอมฯสำหรับงานระบบคิว เมื่อใช้งานจะใช้ทำงานอื่นไม่ได้เพราะต้องคอยรับคำสั่งจากแป้นพิม์ตลอดเวลา
 • ติดตั้งโปรแกรมที่เหมาะสม สำหรับระบบ Windows 7 ขึ้นไป ถึง Windows 10
 • กำหนดความละเอียด จอภาพเป็น 1024×768 เท่านั้น ที่ความถี่การ์ดจอ 60 Hz และตั้งค่าภาพเป็นแบบพอดีจอ
 • ถ้าต่ออกจอที่สองเป็น TV ให้ตั้งค่าแบบ Duplicate หรือ Clone เท่านั้น และตั้งค่าขนาดภาพ TV ให้พอดีจอภาพ
 • หากไม่มีภาพวิดีโอ มีแต่เสียง ให้ติดตั้งโปรแกรม K Lite Code Pack เพิ่มก่อน
 • เครื่องพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ความร้อน Thermal Printer ขนาด 80 mm มีที่ตัดกระดาษในตัว
 • การตั้งเครื่องพิมพ์ ลง Driver เครื่องพิมพ์ ต่อสาย USB และ ให้ตั้งค่าเป็น Default Printer ไว้
 • เครื่องกดเรียก เป็นแป้นพิมพ์ USB ตัวเลข แบบมีสาย หรือ แบบไร้สายก็ได้ ไม่จำกัดรุ่น หรือยี่ห้อ
 • หากความยาวสาย USB ไม่พอ สามารถใช้ USB HUB ต่อขยายระยะทางได้ แต่เครื่องพิมพ์สายยาวอาจจะไม่ทำงาน
 • การต่อมากกว่า 2 จอ สามารถทำได้ โดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงจอแบบ VGA/HDMI Extender

โปรแกรมบัตรคิว ระบบคิว