เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

เรือนจำ หมายถึง ที่ซึ่งใช้คุมขัง ผู้ต้องขัง ตามคำตัดสินของศาล ไม่ให้หลบหนี และอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย คือ พยายามแก้ไขให้เป็นคนดี ตามความเหมาะสม โดยเราสามารถแบ่งประเภทของเรือนจำได้เป็นแบบต่างๆดังนี้

  • เรือนจำกลาง 32 แห่ง
  • เรือนจำพิเศษ 28 แห่ง
  • เรือนจำจังหวัด 49 แห่ง
  • เรือนจำอำเภอ 27 แห่ง
  • เรือนจำชั่วคราว 28 แห่ง
  • ทัณฑสถาน 23 แห่ง
  • สถานกักขัง 1 แห่ง (สถานกักขังกลางลำปาง)

นอกจากรูปแบบปกติตามด้านบนที่กล่าวมานั้น ยังสามารถแบ่งได้ตามเพศและช่วงอายุได้อีกเช่น อายุไม่เกิน 25 ปี จะอยู่ใน ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ผู้ต้องขังหญิงถูกส่งเข้า ทัณฑสถานหญิง ผู้ต้องขังป่วย ถูกส่งเข้า ทัณฑสถานโรงพยาบาล เป็นต้น

โดยเรือนจำที่ต่างกัน ย่อมมีความสำคัญที่แตกต่างในเรื่องของความเข้มงวด รูปแบบการกักขัง ความมั่นคงเป็นต้น โดย เรือนจำประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นเรือนจำรูปแบบ เรือนจำจังหวัด โดยจะเป็นเรือนจำที่ตั้งอยู่ที่จังหวัด ที่มีศาลจังหวัดตั้งอยู่ เรือนจำจังหวัด จะมีแห่งเดียว แต่เรือนจำอำเภอมีหลายแห่งได้ ในจังหวัดเดียวกัน เรือนจำจังหวัด ไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ในพื้นจังหวัดนั้น ๆ ก็ได้ เช่น เรือนจำจังหวัดปทุมธานี แต่ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก เป็นต้น โดยในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานที่กักขังในสังกัด จำนวน 188 แห่ง (ข้อมูลปี 2553)

เรือนจำประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นเรือนจำรูปแบบจังหวัด จึงไม่มีความเข้มงวดเท่าเรือนจำที่มีความมั่นคงสูง อย่างเรือนจำกลาง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีที่ตั้งอยู่ที่ 11 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โดยเป็นเรือนจำที่มีขนาดใหญ่มีการแบ่งสัดส่วนในการให้บริการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระบบของการให้บริการ ส่วนต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับระบบการทำงาน เช่นการใช้ระบบบาร์โค้ดในการจำหน่ายสินค้าให้กับทางญาติของผู้ต้องหา เพื่อใช้ในเรือนจำ

ระบบจำหน่ายสินค้าแบบาร์โค้ด

ระบบคิวอัตโนมัติที่ทางเรือนจำประจำจังหวัดภูเก็ตเลือกใช้ เป็นรูปแบบปุ่มกด เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อในการให้บริการได้อย่างสะดวก ให้สอดคล้องกับการใช้งาน เช่นอาจจะเปลี่ยนกลุ่มในการให้บริการ หรือรูปลำดับการให้บริการเป็นต้น

ตู้คิวกับการใช้งานจริง @เรือนจำภูเก็ต   ตู้คิวกับการใช้งานจริง @เรือนจำภูเก็ต

ไม่เพียงแค่ตู้กดคิวเท่านั้น ยังมีในส่วนจอแสดงผลคิว โดยเพื่อความสวยงามและให้ข้อมูลการบริการแก่ผู้เข้ารับบริการ (ญาติผู้ต้องขัง) โดยมีการแสดงลำดับคิว และข้อมูลการเข้าเยี่ยมในแบบต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีในเรื่องของป้ายไฟแสดงเลขคิวประจำช่องบริการอีกด้วย

หน้าจอแสดงคิว Q Natural @เรือนจำภูเก็ต

บรรยากาศในการให้บริการที่เรือนจำประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และจากภาพจะเห็นจำนวนจอแสดงข้อมูลของทางเรือนจำและของระบบคิว Q Natural ซึ่งสามารถแสดงผลได้อย่างสวยงาม เข้ากับจออื่นๆ ของทางเรือนจำ

หน้าจอแสดงคิว Q Natural @เรือนจำภูเก็ต

ในการใช้งานของทางพนักงานเรือนจำ เป็นการใช้งานที่ง่ายสะดวก และไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนเหมือนเครื่องที่มีหลายปุ่ม จึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานจริง

ไม่เพียงแค่ความง่ายในการใช้งาน เท่านั้น ในเรื่องของขนาดของปุ่มกด ได้ถูกพัฒนาให้รับกับสรีระศาสตร์ จึงทำให้การกดของปุ่มเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย เหมาะกับการใช้งานจริง

การเรียกคิวด้วยปุ่มเรียกของ Q Natural @เรือนจำภูเก็ต

ปุ่มกดเรียกคิวของทาง Q Natural

การเรียกคิวด้วยปุ่มเรียกของ Q Natural @เรือนจำภูเก็ต

การเรียกคิวด้วยปุ่มเรียกของ Q Natural @เรือนจำภูเก็ต

ในส่วนของป้ายแสดงเลขคิว ทางเราเลือกใช้ในรูปแบบ LED เนื่องจากความทนทานที่มากกว่า และความสวยงามของป้ายที่สามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายกว่า ทั้งตัวเลขและุอักษรต่างจาก 7 Segment ที่ได้เพียงตัวเลขเท่านั้น

การเรียกคิว เพื่อให้บริการของทางเรือนจำจังหวัดภูเก็ต LED แสดงลำดับคิวที่กำลังให้บริการ โดยเรียกตามลำดับคิว

ตัวตู้คิวที่ยังไม่ได้ทำการติดกระดาษแสดงข้อมูลในการกดปุ่ม โดยสามารถสั่งสีต่างๆให้เข้ากับหน่วยงานของท่านได้

ตู้คิวก่อนทำการติดตั้งป้าย โดยจำนวนปุ่มคิวเป็นไปตามความต้องการของทางเรือนจำ ทดสอบการใช้ระบบคิว เรือนจำประจำจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ใช้บริการจริง        ทดสอบการใช้ระบบคิว เรือนจำประจำจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ใช้บริการจริง

ทดสอบการใช้งานของระบบคิวในวัน และ เวลาจริง โดยผู้ใช้งานจริงที่เข้ามารับบริการของทางเรือนจำฯ โดยสามารถให้บริการคิวได้เป็นอย่างดี ไม่มีการติดขัดแม้จะให้บริการกับผู้รับบริการที่มีจำนวนมาก

ทดสอบการใช้ระบบคิว เรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ใช้บริการจริง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต