โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น ( Kasemrad Hospital ) เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงต้องการการจัดการลำดับคิวในการเข้าใช้บริการ จึงได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ แบรนด์ Q – Natural ในการใช้งานนั่นเอง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800

รายละเอียด ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น ( Kasemrad Hospital )

ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานในด้านการจัดการลำดับการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล , ธนาคาร , คลินิก , ร้านอาหาร หรือ ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ระบบคิวอัตโนมัติ จะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการลดปัญหาการแซงคิว ซึ่งระบบคิวอัตโนมัตินั้น จะสามารถแยกแผนก หรือ แยกส่วนการบริการแต่ละด้านได้ ทำให้มีการแยกการบริการอย่างชัดเจน

อุปกรณ์ในชุดของ ระบบคิวอัตโนมัติ มีดังนี้

  • ตู้กดบัตรคิว หรือ เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ( Ticket Dispenser ) เรามีให้เลือกด้วยกันอยู่ 2 แบบ คือ
    1. แบบปุ่มกดทั่วไป แบบนี้จะเป็นตู้ตั้งพื้น และ มีปุ่มกดปกติ ผู้มาใช้บริการมากดปุ่มรับคิวตามแผนก หรือ ส่วนบริการที่ต้องการ ซึ่งทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นนั้น ได้เลือกใช้เป็นรูปแบบนี้
    2. แบบจอสัมผัส หรือ Teach Screen แบบนี้จะใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเพื่อรับบัตรคิวได้เลย จะมีความสวยงาม และ ทันสมัยมากขึ้น
  • จอแสดงลำดับคิว ( Counter Display )
  • ป้าย LED ประจำช่อง ( อุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า ต้องการหรือไม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ )
  • เครื่องกดเรียกคิว ( Key Pad )
  • ชุดลำโพง ( Speaker )

หากสนใจสามารถดูข้อมูลของ ระบบคิว ได้เพิ่มเติ่มที่ >> ระบบคิวอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบคิวอัตโนมัติ ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ( Kasemrad Hospital )

ระบคิวอัตโนมัติ ตู้กดบัตรคิวระบบคิว จอแสดงลำดับคิว ลำโพงสำหรับคิวอัตโนมัติ  ระบบคิว เครื่องเรียกคิว