การเรียงลำดับการใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ ให้กับผู้คนที่เข้ามาในจำนวนมาก ที่ใช้บริการในแต่ละวัน เราคงจะทราบกันว่า  การใช้บริการที่มีระเบียบต้องมีระบบคิวเข้ามา ด้วยการแจกบัตรคิวของ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อแยกตามรูปแบบการให้บริการ ซึ่งระบบนี้มีการใช้งานแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ในสถานที่ใหญ่ๆเช่น ธนาคาร, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, คลินิก เป็นต้น และในส่วนของการใช้ระบบคิว ของงานราชการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของชื่อ หรือการเรียกคิว รวมถึงสามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น สำหรับ หน้าจอแสดงหมายเลขบัตรคิว สามารถแสดงเอกสารที่ต้องการใช้ในส่วนนั้นๆได้ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการขัดแย้ลดความซ้ำซ้อนในการจำคิว หรือ แจกบัตรคิว เมื่อส่งไปแผนกอื่นแล้วต้องให้คิวใหม่ เฉพาะส่วนให้บริการ ของดีหลักๆของการใช้ระบบคิวอัตโนมัติ จะช่วยลดการใช้เจ้าหน้าที่เรียกผู้รับบริการ ใช้ระบบเรียกตามหมายเลข กันการเรียกชื่อผิด หรือชื่อซ้ำซ้อน ทั้งยังลดปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องลำดับในการใช้บริการ เมื่อนำระบบบัตรคิว เพื่อยืนยันหมายเลขลำดับได้ในเรื่องการแซงคิว  ซึ่งเรามาเจาะลึกข้อมูลกับสถานที่หลักๆที่ใช้ระบบคิว ว่ามีการทำงานอย่างไรที่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ

สถานที่เหมาะใช้ระบบคิว

สถานที่เหมาะใช้ระบบคิว ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวในโรงพยาบาล

การบริการในส่วนของระบบบัตรคิวอัตโนมัติในโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานที่มีการเกี่ยวพันกับผู้ใช้บริการมากมายในทุกๆวัน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การการบริหารจัดการจำนวนคำมากๆในโรงพยาบาลย่อมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเพื่อแยกคนส่งไปตามแผนกให้รวดเร็วที่สุด ในการลดการแออัดในโรงพยาบาล  มีความสามารถเพื่อลดปัญหาการเรียกชื่อที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้รับบริการไม่ทราบว่าเป็นตนเอง แต่เมื่อนำระบบบัตรคิวไปใช้ในการให้บริการ จะลดข้อผิดพลาดตรงนี้ไปได้

ดังนั้น โรงพยาบาล เป็นอีกหน่วยงานที่นิยมนำระบบคิวอัตโนมัติเข้าไปใช้จัดการบริหารคิวให้กับผู้รับบริการ โดยระบบคิวกับงานโรงพยาบาลเป็นรูปแบบเฉพาะ  มีความพิเศษนอกเหนือจากระบบธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ แผนก และลำดับการทำงานของส่วนต่างๆ ที่แยกได้อีกเป็นหลายหมวดย่อย ผู้ที่ให้บริการจึงจำเป็นต้องรู้ลำดับการทำงาน  และเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงจะสามารถปรับแต่งให้ตรงใจผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

สถานที่เหมาะใช้ระบบคิว ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบคิวโรงพยาบาลสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)  ค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบคิวทั่วไป ที่มีความซับซ้อน และขั้นตอนที่มากกว่า แต่ละโรงพยาบาลจะมีลำดับการให้บริการที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กัน ดังนี้ จุดตรวจสัญญาณชีพ (Vital sign) จุดตรวจสัญญาณชีพเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการตรวจวัดข้อมูลอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติเบื้องต้น ที่จุดตรวจนี้จะมีการวัดค่าสัญญาณชีพซึ่งมักประกอบด้วยการตรวจวัดที่สำคัญดังนี้

1.จุดตรวจสัญญาณชีพ (Vital sign)

จุดตรวจสัญญาณชีพเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยจะต้องเข้ามารับการตรวจวัดข้อมูลอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติเบื้องต้น ที่จุดตรวจนี้จะมีการวัดค่าสัญญาณชีพซึ่งมักประกอบด้วยการตรวจวัดที่สำคัญดังนี้

 • ชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Pulse หรือ Pulse rate ย่อว่า P)
 • อัตราการหายใจ (Respiratory rate ย่อว่า RR หรือ R)
 • อุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature ย่อว่า T)
 • ความดันโลหิต (Blood pressure ย่อว่า BP)

โดยทั่วไปเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจจากจุดตรวจสัญญาณชีพผู้ป่วยจะได้รับบัตรคิวเพื่อนำไปยื่นต่อจุดคัดกรองการตรวจโรคต่อไป

 1. การคัดกรองเข้าตรวจตามอาการ

ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสัญญาณชีพแล้ว จะนำเอกสารที่ได้รับการตรวจพร้อมหมายเลขคิวมายื่น ณ.จุดคัดกรอง ซึ่งจุดคัดกรองนี้จะดูแลด้วยพยาบาลวิชาชีพ จะทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยแต่ละคนไปยังห้องตรวจต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดลำดับคิวการเข้ารับบริการด้วย

 1. การเข้ารับการตรวจโรคจากแพทย์

ในขั้นตอนการเรียกคิว เพื่อรับบริการในแต่ละห้องตรวจจะทำโดยแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์ประจำห้องตรวจ ปกติจะใช้ชุดเรียกคิวไร้สายเพื่อความสะดวกในการใช้งานเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เป็นต้น

ระบบคิวอัตโนมัติ

 ระบบคิวโรงพยาบาลมีความพิเศษกว่าระบบปกติยังไง

 • สิทธิในการรักษา การชำระเงินในการจ่ายยา ผู้รับบริการแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ตามแต่สิทธิ์ ระบบคิวกับงานโรงพยาบาล
 • การใช้ระบบคิว ไม่ได้เป็นแบบกดบัตรคิว แต่เป็นการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อจำแนกคิวผู้รับบริการให้เป็นไปตามการรักษา
 • คิวเฉพาะ ในโรงพยาบาลมีคิวผู้รับบริการประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องแจกคิวพิเศษเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชรา ระบบของเรารองรับถึงระบบนี้ด้วย สามารถ แยกคิวผู้ป่วยเฉพาะออกมาเพื่อแทรกคิวได้ทันที

ระบบคิวในร้านอาหาร

อีกหนึ่งระบบคิวอัตโนมัติที่ได้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ  โดยในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการนำระบบคิวชนิดเพจเจอร์เข้ามาใช้ แต่ยังประสบปัญหาในเรื่องการใช้งานของระบบเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความเสี่ยงในการใช้งานและเสียหายง่าย  แต่ถึงอย่างไรระบบคิว สามารถจัดการในส่วนของร้านอาหารได้ ในร้านอาหารที่มีการจองคิว หรือ กำลังมีกระแสความนิยม สามารถเช่าชุดเครื่องระบบคิวไปติดตั้ง เพื่อจัดการเรื่องลำดับคิว ด้วยการระบบบัตรคิว ทั้งเรื่องของจำนวนคน จำนวนคิว และเวลาการรอคิวแบบคาดการณ์ได้ เพื่อลดความขัดแย้ง และเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า ลดการใช้การใช้พนักงานจดด้วยมือ การเรียกคิวของระบบมีเสียงที่ดังชัดเจน มีจอแสดง ทำให้ผู้รับบริการไม่พลาดการแจ้งเตือนคิว

ในส่วนของร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ที่มีผู้ใช้บริการเยอะ สามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิวให้กับลูกค้าผู้รับบริการได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคิว ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการต่อคิว เรียกคิว แยกตามประเภทของการให้บริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ หรือ สั่ง (a la carte) แยกได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของลูกค้า ป้องกันปัญหาคิวที่ลูกค้าชื่อเหมือนกันจากระบบเดิม

ระบบคิวร้านอาหาร มีความพิเศษกว่าระบบอื่นอย่างไร

ร้านอาหารเป็นระบบคิวที่ไม่มีการทำงานอื่นๆ มีเพียงการเรียก และการลงทะเบียนเท่านั้น แต่กลับมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดในบรรดาคิวทั้งหมด เพราะแต่ละร้านก็ย่อมต้องการระบบที่ไม่เหมือนกัน โดยอาจจะสรุปรูปแบบเสริมจากระบบบัตรคิวร้านอาหาร ที่ไม่มีในระบบคิวปกติ

ระบบคิวอัตโนมัติ

รูปแบบคิวที่กำหนดอาหารได้ เป็นระบบคิวที่ปรับแต่งให้รับออเดอร์อาหาร เมนูต่างๆได้ตั้งแต่ตอนกดคิว เพื่อจองคิว แต่จะทำเมื่อมีการคอนเฟิร์มที่นั่งเท่านั้น เป็นรูปแบบที่ประยุกต์มาจากปกติโดยจะมีหลักการทำงานที่ออกจะซับซ้อนกว่าปกติสักหน่อย โดยจะมี Flow Chart ดังนี้

 • ลูกค้ากดคิว
 • หน้าจอขึ้นให้กรอกจำนวนลูกค้าและเบอร์โทรศัพท์
 • ใส่เมนูอาหาร (เป็นภาพให้เลือก) แล้วกดยืนยัน
 • เมื่อถึงคิวจะมีการแจ้งเตือน เมื่อลูกค้าได้ที่นั่งให้กดยืนยันเพื่อ ยืนยันรายการอาหาร
 • รูปแบบตายตัว เป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะการใช้งานระบบคิวร้านอาหาร  โดยจะมีการทำงานดังนี้
 • กดบัตรคิว
 • เลือกรูปแบบ เช่น กินที่ร้าน กลับบ้าน / นั่งโต๊ะภายใน ภายนอก / ที่นั่งสูบบุหรี่ ไม่สูบ เป็นต้น
 • เมื่อที่นั่งว่า พนักงานจะกดเรียกคิวถัดไปตามรูปแบบที่ท่านเลือก

ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบคิวอัตโนมัติ

กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ปกติระบบคิวทั่วไปจะเป็นการใช้งานจึงกดคิว แต่ระบบบัตรคิวร้านอาหารไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนื่องจากหากมีคิว แต่โต๊ะที่ว่างไม่สามารถให้บริการได้ จึงจำเป็นต้องมีแยกออกไปเป็นส่วนระบุจำนวนผู้เข้าใช้บริการ * แต่บางร้านอาจจะให้กดแยกตามขนาดโต๊ะได้เลย *