เราคงจะทราบข้อมูลเบื้อต้นว่า Digital Signage kiosk  หรือเรียกกันง่ายๆว่า ตู้คีออส เป็นสื่อรูปแบบใหม่ทีมีการนิยมใช้กันมากขึ้น มักพบกันได้ตาม ห้างสรรพสินค้า,ร้านค้า,ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางจอภาพรูปแบบใหม่ ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเป็นการประชาสัมพันธ์งาน หรือ การโฆษณาสินค้า ที่ตู้คีออส จะสามารถเปลี่ยนจอธรรมดา เป็นแบบดิจิตอลให้เสมือนเป็นจอทีวี  มีการทำงานจากจอจะแสดงข้อมูลเป็นได้ทั้งภาพนิ่งตัวอักษร  วีดีโอ ภาพกราฟฟิค  รวมถึงการออกแบบที่สามารถใช้งาน เป็นจอสัมผัสที่ผู้นำเสนอต้องการจะนำเสนอ

Digital Signage kiosk ตู้คีออส

Digital Signage kiosk ตู้คีออส

ประโยชน์ระบบตู้ Digital Signage kiosk

  • เป็นการประหยัดงบประมาณ  การ โฆษณาแบบเดิม ต้องมีการพิมพ์ ใบปลิว หรือโบว์ชัวร์ ทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างมาก และแต่การระบบ Digital Signage ลงทุนในครั้งแรกเท่านั้น โดยเราสามารถทำการ อัพเดท ข้อมูลที่ป้าย Digital signage ได้ และสามารถแสดงผลแสดงผลได้ทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  • เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ   สำหรับสถานที่ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าหรือสินค้า ราคาพิเศษ เพื่อให้ ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก
  • สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จะประชาสัมพันธ์ได้ทันที ทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้รับข้อมูลข่าวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ทำให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหน้าจอทันที ทำให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ
  • ง่ายต่อการจัดการ  สำหรับธุรกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง สามารถบริหารจัดการ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN ,WAN หรือระบบ INTERNET โดยการจัดการ ผ่าน ศูนยกลางที่เป็น SERVER  ทันที
  • เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์ ให้ดูมีความ ทันสมัย  ล้ำหน้า และเป็นการแสดงถึงความพร้อมขององค์กร ในด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

Digital Signage kiosk ตู้คีออส

 

ระบบตู้ Kios Digital Signage ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

 Standalone System

เป็นระบบที่ตัว Media player แต่ละตัวทำงานแยกออกจากกัน (Standalone) จึงทำให้ในการควบคุมการทำงานของ Media player ทั้งหมดในระบบนั้น ต้องทำทีละเครื่อง และการอัพเดตข้อมูล Content ต่างๆลง Media player นั้น ต้องอาศัยการ copy ข้อมูลจาก Computer ใส่ Memory card หรือ Flash drive แล้วนำไป update ลงบน Media player อีกที ซึ่งระบบประเภทนี้จะลงทุนน้อยกว่า แต่จะพบกับปัญหาความยุ่งยากในการใช้งาน, ใช้เวลานานในการอัพเดต Content แต่ละครั้ง, และการดูแลและอัพเกรดซอร์ฟแวร์ของอุปกรณ์ทำได้ยากเพราะต้องดูแล Media player กันทีละเครื่อง

Digital Signage kiosk ตู้คีออส

Distributed System

เป็นระบบที่ตัว Media player รับส่งข้อมูลกับตัว Media server ผ่านทางระบบ Network ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะ LAN, WAN, 3G หรืออื่นๆ โดย Media server ที่ส่งข้อมูลจะอยู่ที่ไหนก็ได้ จะคอยส่งข้อมูลมายัง Media player แล้วเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำและนำข้อมูลนั้นขึ้นมาแสดงผลบนจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่นั้นอีกที ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยการวางระบบ Network ระหว่าง Client และ Server ที่ดี รวมถึงต้องอาศัยโปรแกรม Content Management System (CMS) มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล Content ต่างๆที่ถูกเก็บบน Server และควบคุมการจ่ายข้อมูลไปยังตัว Client ด้วย จึงทำให้ระบบประเภทนี้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและจัดการ Content ได้ง่าย และอัพเดต Content ต่างๆไปยัง Media player ได้รวดเร็ว