โปรแกรม Easy Queue เป็นโปรแกรมสำหรับ ระบบบัตรคิว ที่ใช้เรียกคิวให้ผู้มารับบริการ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนของลูกค้าในเรื่องของการแซงคิว และยังสามารถให้ผู้มารับบริการได้ทราบถึงคิวของตนเอง เพื่อจะได้รู้ระยะเวลาและคาดการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้ารับบริการ ความสามารถของโปรแกรม นอกจากเสียงเรียกมารับบริการตามช่องบริการแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลทั้งภาพวีดีโอ ทีวีออนไลน์ และข้อความตัวอักษรวิ่ง เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูล เป็นการผ่อนคลายในช่วงระยะเวลาการรอคอย เป็นโปรแกรมระบบคิว ที่ใช้เรียกคิวให้ผู้มารับบริการ  ที่ต้องการใช้ระบบคิว เพื่อลดปัญหา การร้องเรียน ลูกค้า ในเรื่องของการแซงคิว และยังสามารถ ให้ผู้มารับบริการ ได้ทราบถึงคิวของตนเอง เพื่อจะได้รู้ระยะเวลาในการคาดการและการเตรียมตัวเข้ารับบริการ ความสามารถของโปรแกรม   นอกจากเสียงเรียกมารับบริการตามช่องบริการแล้ว  ยังสามารถ ให้ข้อมูล ทั้ง ภาพ Video ทีวีออนไลน์ และ ข้อความตัวอักษรวิ่ง ให้ผู้มารับบริการ ได้รับทราบข้อมูล เป็นการผ่อนคลาย ในช่วงระยะเวลาการรอคอย

ความสามารถของ โปรแกรม Easy Queue

 • สามารถปรับความดังของเสียงเรียก และเสียงวิดีโอ-ทีวีได้ที่โปรแกรม
 • มีข้อความประกาศ ตัววิ่งด้านล่างวิดีโอ และสามารถเปลี่ยนข้อความตัววิ่งเองได้
 • มีเสียงเรียกหมายเลขคิวมารับบริการตามช่องบริการ
 • สามารถปรับเปลี่ยน Logo / Banner ให้เป็นของหน่วยงานได้
 • มีวิดีโอสำหรับแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ งานบริการของหน่วยงานได้
 • มีการตั้งค่าให้กำหนดสีพื้นจอแสดงผลตามความต้องการได้
 • การแสดงของวิดีโอ จะวนกลับมา เมื่อเล่นจบไฟล์สุดท้ายแล้ว
 • สามารถปรับระดับเสียงวิดีโอ เบา หรือ แรง ที่โปรแกรมได้
 • มีการแสดงรายการประวัติคิวที่เรียกไปแล้ว ย้อนหลังได้ 4 รายการ
 • สามารถ Clear คิว เริ่ม 0000 ได้ ด้วยการกด Ctrl+Q หากข้ามวัน จะ Clear ให้อัตโนมัติ
 • สามารถเรียกคิวซ้ำได้ ด้วยการกด . (จุด) ที่ Keypad

โปรแกรม Easy Queue

 • สามารถข้ามคิว ไปยังเลขคิวที่ต้อzงการได้ ด้วยการกด * ตามด้วยเลขคิวที่ต้องการ แล้วปิดด้วย *
 • มีระบบป้องกันการกดคิวพร้อมกัน
 • เรียกคิว ได้ ไม่จำกัดจำนวนคิว
 • สามารถใช้กับช่องบริการ ได้ 1 ช่องบริการ 10 ช่องบริการ
 • มีการแสดง ข้อความกระพริบ/สลับสี เมื่อมีการกดเรียกคิว
 • สามารถเพิ่มไฟล์วิดีโอ ตามความต้องการได้ไม่จำกัด
 • รองรับไฟล์วิดีโอได้ หลายรูปแบบ เช่น AVI,MP4 เป็นต้น
 • สามารถข้ามไฟล์วิดีโอ ไปยังไฟล์ที่ต้องการได้
 • ไฟล์เสียง สามารถปรับแต่งได้ (ต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมตัดต่อเสียง)
 • สามารถต่อจอแสดงผลได้มากกว่า 1 จอ (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม VGA Extender)
 • จะใช้ บัตรคิว ถาวร หรือ จะพิมพ์ออกจาก เครื่องกดบัตรคิว ก็ได้สามารถปรับแต่งแก้ไขรูปแบบบัตรคิวด้วยตนเองได้ตามต้องการ (สำหรับ Full Version)
 • แสดงจำนวนคิวรอ /คิวที่ยังไม่ได้ถูกเรียก ที่หน้าจอลูกค้ารอ
 • ผู้ให้บริการจะทราบว่าคิวหมดแล้วได้ หากกดเรียกคิวถัดไป (จะมีเสียง ติ่ง ติง ติ้ง)
 • สามารถปรับฟ้อนที่หน้าจอเองได้ ในการตั้งค่าโปรแกรม
 • สามารถกดรับบัตรคิวได้โดยไม่ต้องรอให้เสียงเรียกคิวจบก่อน
 • สามารถใช้งานได้ตลอดไป เมื่อสั่งซื้อ Serial Key (สำหรับ Full Version)สามารถแสดงทีวีออนไลน์ได้ หากมีการเชื่อมต่อ Internet
 • สามารถเลือกเสียงเรียก แบบมีหลักสิบ ร้อย ได้

โปรแกรม Easy Queue