ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบงานที่มีผู้ใช้จำนวนมาก โดยระบบเป็นตัวจัดลำคิวให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งยังรวดเร็ว เป็นระเบียบ ทันสมัยและสามารถลดต้นทุนให้กับหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานและรายงานข้อมูลการใช้งานได้อีกด้วย โดยมีอุปกรณ์หลายชนิดที่ต้องมาประกอบให้ระบบคิวสมบรูณ์ หนึ่งในนั้นคือ เครื่องกดบัตรคิว หรือ ตู้กดบัตรคิว ซึ่งจะคอยออกบัตรที่เป็นตัวเลขให้แก่ผู้ใช้บริการ

ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) เครื่องกดบัตรคิว

นอกจากนี้ระบบไร้สายยังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างอิสระ เพื่อความสวยงามและความสะดวกสะบายแก่ผู้รับบริการ เช่น สามารถนำออกมาติดต้องนอกพื้นที่บริการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มา รับบริการ และสิ่งสำคัญในระบบบัตรคิวที่เป็นจุดเด่นในระบบของเรา คือการทำงานระบบมัลติคีออส โมดูล เซอร์วิส นั่นคือเซิร์ฟเวอร์กลางสามารถทำงานร่วมกับเครื่องกดบัตรคิวได้พร้อมกันสูง สุด 5 เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างสูงสุด

ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

 1. เครื่องพิมพ์บัตรคิว( Ticket Dispenser )
 2. ชุดควบคุมส่วนกลาง( Main Controller )
 3. แป้นกดเรียกคิว( Key Pad )
 4. ป้ายแสดงผลรวม( Main Display )
 5. ป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ( Channel Display )
 6. ชุดลำโพง ( Speaker )

ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติประกอบด้วย 

 • โปรแกรมและคีออสมาตรฐาน
 • โปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์
 • โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิด

ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) เครื่องกดบัตรคิว

ลักษณะเครื่องกดบัตรคิวของ ระบบคิวอัตโนมัติ

Hardware Requirements (หากต้องการ เชื่อมต่อ โปรแกรมนี้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สามารถซื้อได้ตามคำแนะนำของผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้เลย)

 • Spec เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เป็นเครื่องที่มี Sound เล่น Media video ได้ มีการ์ดจอต่อเพิ่มได้ หากดูทีวีออนไลน์ต้องเชื่อมต่อ Internet
 • เครื่องคอมฯสำหรับงานระบบคิว เมื่อใช้งานจะใช้ทำงานอื่นไม่ได้เพราะต้องคอยรับคำสั่งจากแป้นพิมพ์ตลอดเวลา
 • ติดตั้งโปรแกรมที่เหมาะสม สำหรับระบบ Windows 7 ขึ้นไป ถึง Windows 10
 • กำหนดความละเอียด จอภาพเป็น 1024×768 เท่านั้น ที่ความถี่การ์ดจอ 60 Hz และตั้งค่าภาพเป็นแบบพอดีจอ
 • ถ้าต่ออกจอที่สองเป็น TV ให้ตั้งค่าแบบ Duplicate หรือ Clone เท่านั้น และตั้งค่าขนาดภาพ TV ให้พอดีจอภาพ
 • หากไม่มีภาพวิดีโอ มีแต่เสียง ให้ติดตั้งโปรแกรม K Lite Code Pack เพิ่มก่อน
 • เครื่องพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ความร้อน Thermal Printer ขนาด 80 mm มีที่ตัดกระดาษในตัว
 • การตั้งเครื่องพิมพ์ ลง Driver เครื่องพิมพ์ ต่อสาย USB และ ให้ตั้งค่าเป็น Default Printer ไว้
 • เครื่องกดเรียก เป็นแป้นพิมพ์ USB ตัวเลข แบบมีสาย หรือ แบบไร้สายก็ได้ ไม่จำกัดรุ่น หรือยี่ห้อ
 • หากความยาวสาย USB ไม่พอ สามารถใช้ USB HUB ต่อขยายระยะทางได้ แต่เครื่องพิมพ์สายยาวอาจจะไม่ทำงาน
 • การต่อมากกว่า 2 จอ สามารถทำได้ โดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงจอแบบ VGA/HDMI Extender
 • โปรแกรมเรียกคิวและเครื่องกดเรียกคิว
 • เครื่องกดเรียกคิว (call pad) เป็นเครื่องที่ใช้เรียกลำดับคิวเข้ามารับบริการในช่องบริการต่าง ๆ เครื่องกดเรียกคิวจะใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ประจำช่องบริการ

ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) เครื่องกดบัตรคิว

แสดงผลด้วยจอสัมผัส LED ขนาด 3.5 นิ้ว ความละเอียด 320×480 พิกเซล

 • ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi
 • สามารถกำหนด เปลี่ยนแปลง และบันทึกหมายเลขไอพีแอสเดรสของเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขช่องให้บริการ และรหัสพนักงานได้
 • สามารถกำหนด เปลี่ยน และบันทึกประเภทคิวเองได้ เช่น คิวสำหรับการบริการปกติที่ขึ้นต้นด้วย 0 หรือคิวพิเศษ (A-J) ซึ่งเป็นคิวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขเฉพาะ
 • สามารถเรียกคิวได้เองโดยการระบุหมายเลข โดยไม่ต้องรับคิวจากตู้คีออส
 • แสดงประเภทคิว ลำดับคิว ช่องบริการที่กำลังให้บริการทั้งหมด และจำนวนคิวที่รอรับบริการแบบเรียลไทม์บนจอแสดงผล
 • สามารถเรียกคิวซ้ำและ hold คิวได้ไม่จำกัดจำนวน โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล
 • สามารถโอนคิวจากช่องบริการได ๆ เข้ามาได้โดยเลือกจากรายการคิวที่แสดงบนจอแสดงผล

โปรแกรมแสดงผลและเซิร์ฟเวอร์

 • ทำงานร่วมกับตู้คีออสด้วยระบบ TCP/IP ผ่านเครื่อข่าย Wifi
 • ซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานร่วมกับตู้คีออสพร้อมกันได้ 5 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องคีออสสามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ผ่านไอพีแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์
 • แสดงลำดับคิวที่กำลังให้บริการได้ 3 แถว โดยแสดงผลบนจอทีวี LCD (หรือ matrix LED สั่งตามรูปแบบที่ต้องการ) และบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์คราวด์สำหรับการตรวจสอบคิวออนไลน์
 • สามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดีย(วีดีโอ) สามารถกำหนดจำนวนวดีโอที่ต้องการและลำดับการเล่นไฟล์ได้เอง
 • มีระบบเสียงเรียก (เสียงพูด) 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีระบบเสียงกระดิ่ง
 • มีระบบแสดงรายงานการให้บริการ โดยกำหนดรูปแบบการสร้างได้เอง เช่นรายวัน รายเดือน รายปีหรือเฉพาะช่วง สามารถแยกการค้นหาตามประเภทบริการ ช่องบริการ หมายเลขบริการ หรือรหัสพนักงานได้
 • มีระบบแสดงข้อมความวิ่ง สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยบริการ
 • สามารถประยุกต์เข้ากับเครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องสแกนคิวอาร์โค้ด เหมาะสำหรับการทำระบบสมาชิก

ระบบคิวอัตโนมัติ เครื่องกดบัตรคิว ระบบคิวอัตโนมัติ (Queuing Management System) เครื่องกดบัตรคิว