ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ มีลักษณะเป็นอย่างไร

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ มีลักษณะเป็นอย่างไร

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เป็นระบบที่มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามสถานที่ต่างๆจะพบเห็นได้ตาม ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ,โรงพยาบาล,ธนาคาร เป็นตัน  ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีระบบคิวที่ใช้ต่างกันออกไป  หน้าที่หลักโดยระบบคิวเป็นการบริหารระบบจัดการลำดับงานอัตโนมัติ  ซึ่งในระบบนี้ยังประกอบไปด้วยระบบบัตรคิว  เครื่องออกบัตรคิว  เพื่อใช้สำหรับจัดคิวในการให้บริการแก่ลูกค้าของท่าน หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้บริการ  โดยจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง  ซึ่งจะช่วยจัดการแบ่งแยกเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรองรับการให้บริการตรงตามประเภทของความต้องการของลูกค้า  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงหมดปัญหาลดความสับสนใน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของท่านให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงใจผู้รับบริการ

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบคิว

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ มีหลักการทำงานเบื้องต้น

 • หน้าจอแสดงผลการเรียกคิว มี 2 แบบ ได้แก่ ป้ายไฟ LED และ LED TV 32 นิ้วขึ้นไป (แล้วแต่ลูกค้าต้องการ)
 • เครื่องกดบัตรคิว แบ่งเป็น 2 สองแบบ แบบปุ่มกด ( manual ) และ แบบทัชสกรีน ( Touch screen )
 • ตู้กดเรียกคิว มีขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว และ 19 นิ้ว(สามารถปรับขนาดหน้าจอตามความต้องการของท่าน)
 • ลำโพงเครื่องขยายเสียงเรียกคิว(ขึ้นอยู่กับความกว้างของสถานที่)
 • กระดาษเทอร์มอลขนาดมาตรฐาน (เป็นขนาดกระดาษที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป)
 • ปุ่มกดเรียกคิว จำนวนปุ่มเพียงพอกับการใช้งานใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
 • ไม่ต้องจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์รองรับ เพราะระบบคิวของเราสามารถประมวลผลได้ด้วยตัวเอง
 • Switch Hub สำหรับเป็นตัวกลางในเชื่อมต่อและกระจายเน็ต

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติของเราสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น ระบบคิวโรงพยาบาล ระบบคิวธนาคาร ระบบคิวร้านอาหาร ระบบคิวส่วนราชการ ระบบคิวสนามบิน และอื่นๆ โดยทางเราสามารถจัดสรรระบบคิวให้ตรงกับต้องการของท่านได้ไม่ว่าท่านจะสนใจในการใช้ระบบคิวรูปแบบใด ระบบคิวของเราก็สามารถรองรับได้ สำหรับที่สนใจระบบบัตรคิว หรือระบบการจัดสรรคิว

อุปกรณ์เสริมของระบบคิว Q natural

ตู้กดบัตรคิว หรือ เครื่องกดบัตรคิว

เครื่องกดบัตรคิว ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปรียบฟังก์ชั่นการทำงาน เพื่อให้ได้ระบบคิวที่เหมาะสมกับองค์กร ของท่าน จุดเด่นของ Q Natural ตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติ เป็นแบบ Standalone ไม่จำเป็นต้องมี Main Controller ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เพราะเครื่องเป็นแบบ All in One สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Caller ได้มากกว่า 200 ตัว การเชื่อมต่อของระบบ (Connect) ใช้สายแลน (TCP/IP) แทนการใช้สายโทรศัพท์ อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ Caller แบบไร้สำย (Caller Tablet) ได้อีกด้วย ที่สำคัญ กระดาษ thermal สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด ทั้ง ขนาด 58 มม. x 80 ม. และขนาด 80 ม.ม.x 80 ม.

ความพิเศษของระบบคิว – Q natural

ตู้คีออส ( Digital Signage Kiosk )

ป้ายโฆษณาดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ รวมถึงเป็นการ ใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านตู้โฆษณาแบบดิจิตอล โดยตู้คีออสในปัจจุกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะง่ายต่อการจัดการข้อมูลในการนำเสนอ นำเสนอทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งตัวอักษร วีดีโอ รวมถึงการใช้งาน แบบจอสัมผัสที่ผู้นำเสนอ ต้องการจะนำเสนอ  สำหรับหมวดของ ป้ายโฆษณาดิจิตอลหรือตูประชาสัมพันธ์คีออส เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อดิจิตอลที่นำมาทดแทนเทคโนโลยีป้ายโฆษณาแบบเก่า โดยในตู้คีออสนั้น สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินตั่วเครื่องบิน รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลทีให้บริการต่างๆภายในองกรณ์ของท่านด้วย หรืออาจจะประยุกต์ใช้งานในรูปแบบอื่นๆ

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบคิว

ระบบเพจเจอร์คิวหรือ ระบบคิวไร้สาย

เป็นระบบคิวรูปแบบใหม่ ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มงานที่ไม่มีการใช้งานเฉพาะด้าน เช่นร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีการใช้คิวธรรมดา ไม่มากนัก โดยเน้นไปในการช่วยอำนวยความสะดวก และ ลดปัญหาจากระบบคิวเดิมๆ เช่นการเรียกชื่อ ที่อาจจะไม่ได้ยินกรณีที่ผู้รับบริการอยู่ในสถานที่ ที่มีเสียงรบกวน และลบจุดด้วยในค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับระบบคิวแบบทั่วไป โดยระบบคิวแบบเพจเจอร์เป็นระบบคิวที่สามารถเตือนผู้ที่รอคิวได้ทันทีเมื่อถึงคิว ทำให้ระบบคิว แบบเพจเจอร์ เป็นอีกหนึ่งระบบที่กำลังได้รับความรับนิยมในหมู่งานระบบโรงพยาบาล ระบบร้านอาหาร ระบบโรงแรม  อุปกรณ์ที่มีในชุด ระบบคิวแบบเพจเจอร์  แม่ข่าย เพื่อใช้ในการเรียกคิว ด้วยการกดเลข และกดเรียก /ตัวอุปกรณ์พกพา เพื่อใช้ในการเรียกคิว สามารถชาร์จไฟ เพื่อใช้งานได้ เพียงวางอุปกรณ์ซ้อนกัน

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบคิว

 

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ มีการรองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบ TCP/IP เพื่อใช้การส่งข้อมูลสื่อสารกันในรูปแบบ AUTO ดังนั้นเราสามารถออกแบบระบบคิวอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับการใช้งานได้ทุกๆลักษณะขององค์กรได้ดังนี้ Main controller เราออกแบบให้อยู่ภายในอุปกรณ์เครื่องพิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้รองรับการส่งข้อมูลและจะมีประสิทธิภาพดีในการประมวลผล ลด Cost ในการสั่งซื้อ อีกทั้งประหยัดเนื้อที่ได้ดีอีกด้วยระบบจอสัมผัสของเรา สามารถรองรับการเลือกข้อมูลการรองรับการกดเรียกคิวได้ตามความต้องการของลูกค้า

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เครื่องออกบัตรคิว

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ประกอบด้วยดังนี้

 • ระบบบัตรคิวอัตโนมัติติดตั้ง เครื่องออกบัตรคิว ( Ticket Dispenser )    มีหน้าที่ออกบัตรคิวมีลักษณะเป็น Touch screen  หรือ ปุ่มกดธรรมดาก็ได้แล้วแต่ความต้องการ(สามารถออกแบบกราฟฟิกตามความต้องการได้)
 • ป้ายแสดงผลรวม( Main Display )  จอแสดงผลรวมทั้งหมดอาจจะเป็นจอ 7 segment , LED TV
 • ชุดควบคุมส่วนกลาง( Main Controller )  ไว้ควบคุมการทำงานของป้ายแสดงผล แป้นกดเรียกคิว รวมถึงส่งสัญญาณไปชุดเสียงเรียกคิว (ซึ่งมีการออกแบบอยู่ภายใน Ticket Dispenser)
 • ป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ( Counter Display ) ป้ายแสดงผลแต่ละช่องบริการแล้วแต่จะ Designซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบ  มีหน้าที่ออกบัตรคิวมีลักษณะเป็น Touch screen  หรือ ปุ่มกดธรรมดาก็ได้แล้วแต่ความต้องการ(สามารถออกแบบกราฟฟิกตามความต้องการได้)
 • แป้นกดเรียกคิวของเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ( Key Pad ) มีหน้าที่กดเรียกคิวถัดไปซึ่งพนักงานเป็นคนกดเรียก

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เครื่องออกบัตรคิว

เครื่องออกบัตรคิว ( Ticket Dispenser )

เป็นส่วนที่ใช้กดรับบัตรคิวของผู้ใช้บริการ(ออกแบบกราฟิก ข้อความ และโทนสี ตามลูกค้าต้องการได้ ) ซึ่งมี 3 แบบ คือ

 • แบบจอทัชสกรีน รองรับประเภทบริการได้สูงสูด 32 ประเภท
 • แบบทัชพาเนล รองรับประเภทบริการได้สูงสูด 16 ประเภท
 • แบบปุ่มกด รองรับประเภทบริการได้สูงสูด 8 ประเภท

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เครื่องออกบัตรคิว

 

ความสามารถของ เครื่องออกบัตรคิว (Ticket Dispenser)

 • เครื่องออกบัตรคิวมีหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 7” หรือมากกว่านั้นได้ตามความเหมาะสม
 • เครื่องจะเป็นลักษณะการควบคุม Main Controller อยู่ภายในตัวเครื่องออกบัตรคิว
 • เครื่องออกบัตรคิวความสามารถในการเชื่อมต่อเป็นแบบระบบ Lan ในรูปแบบ TCP/IP
 • เครื่องออกบัตรคิวตะสามารถบันทึกค่าของการกดคิว เป็น รายวัน รายเดือน รายปี ได้ด้วย พร้อมแสดง Report การให้บริการออกมาเป็นรูปแบบเอกสาร และบันทึกในฐานข้อมูลได้ตามความต้องการ