โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

การใช้ระบบคิวภายในโรงพยาล เป็นเรื่องเฉพาะทางที่ไม่เหมือนกับระบบทั่วไป เนื่องจากระบบคิวภายในโรงพยาบาลมีการใช้งานโดยผู้คนหลากหลายรูปแบบทั้ง บุคคลธรรมดา ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ป่วย ผู้พร่องสมรรถภาพ ด้านใดด้านหนึ่ง จึงทำให้ระบบคิวภายในโรงพยาบาลต้องมีระบบรองรับปัญหาดังกล่าว อีกทั้งการใช้งานของโรงพยาบาลมักเป็นจุดที่มีผู้ใช้บริการมาก ทำให้การจัดสรรคิวต้องเป็นไปตามความสมควร ไม่เป็นลำดับคิวตามปกติ เนื่องจากผู้ป่วยตรวจโรค หรือทำการรักษาลุล่วงแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน ทำให้ลำดับคิวไม่เป็นไปตามลำดับ

โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง โดยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ตั้งอยู่ตำบลเขาฉกรรจ์ รับผิดชอบ พื้นที่ถึง 6 หมู่บ้าน โดยระบบเดิมจะเกิดปัญหาในการใช้งาน เนื่องจากผู้รับบริการขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการ เกิดความสับสนใจการใช้บริการ เช่น ในการต่อคิว เกิดความสับสนในลำดับ การเรียก การเข้าช่องบริการ จึงทำให้การบริการเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องแบ่งบุคคลากรเพื่อจัดสรร ให้ความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Credit : wikipedia

2015-07-19 10.53.15

จุดเด่นของระบบคิว Q Natural ที่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

ในท้องถิ่นต่างจังหวัด ที่มีประชาชนทั่วไป เข้าใช้งานโรงพยาบาล เป็นจำนวนมากจึงเกิดเป็นปัญหาหลักที่จำเป็นต้องมีการจัดสรรระบบคิวที่ดี เพื่อลดการผิดพลาด และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้รับบริการทางการแพทย์ ระบบคิวของ Q Natural จึงพัฒนาให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดเป็นจุดเด่นดังนี้

  • ระบบคิวของเรา ทุกข้อมูลการแสดง เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการอ่านได้ง่าย เข้าใจ แสดงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนตามที่ทางโรงพยาบาลระบุ เพื่อให้เมื่อใช้หน้างานจริง กับผู้ใช้บริการ ไม่เกิดความสับสน
  • ระบบคิวของ Q Natural สามารถปรับแต่งข้อความเสียงเรียกได้อย่างเหมาะสม เช่น หากใช้บริการช่องรับยา สามารถเรียกได้ว่า “ขอเชิญ หมายเลข หนึ่ง ที่ช่องจ่ายยา เบอร์ หก ค่ะ ” โดยปรับแต่งให้เสียงเรียกชัดเจน ช้า ชัด เพื่อให้เหมาะกับคนในพื้นที่ ที่อาจจะไม่ได้มีเพียงคนไทย เพียงอย่างเดียว
  • หน้าจอระบบคิว Q Natural เป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมีการเทรนหลายรอบ ทำความเข้าใจได้ทันที เหมาะกับสถานที่ ที่มีการใช้งานโดยหลายบุคคลากร ไม่ต้องใช้คู่มือในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย

2015-07-20 14.26.22

ตู้คิวของระบบคิว Q Natural ที่สั่งทำและตั้งค่าระบบเพื่อให้ใช้ใน โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เฉพาะหน่วยงาน (แผนก) ของทางโรงพยาบาล พร้อมทั้งทำสีเพื่อให้เข้ากับธีมของทางโรงพยาบาลอีกด้วย

2015-07-20 14.25.34

หน้าจอระบบคิวที่สามารถแสดงคลิป โฆษณาต่างๆ ของทาง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ พร้อมตัววิ่งเพื่ออธิบายขั้นตอน รวมถึงแสดงหมายเลขคิว และช่องบริการที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสถานที่ที่ได้ติดตั้งระบบคิว

2015-07-20 13.19.30

ภาพบรรยากาศในการแสดงการใช้งานระบบคิว Q Natural โดยมีผุ้ใช้ระบบเข้าร่วมรับฟัง พร้อมซักถามคำถามที่เกี่ยวกับการใช้งาน โดยคุณวสุรัตน์ ได้นำเสนอ พร้อมตอบข้อซักถามด้วยตัวเอง

2015-07-20 14.30.00

2015-07-20 14.30.06  2015-07-20 14.29.30

ภาพการใช้งานปุ่มเรียกคิว ภายในห้องสั่งยา พร้อมหมายเลขคิวที่เรียก เป็นตัวเลขดิจิตอล พร้อมเสียงเรียกที่ขานหน้าห้อง เพื่อใช้ในการจัดการลำดับคิว โดยการปรับแต่งเสียงเรียกให้เหมาะกับการใช้งานในโรงพยาบาล โดยมีการใช้เสียงที่อ่านได้ช้า เพื่อให้ฟังได้อย่างชัดเจน และสามารถบอกช่องบริการและการจัดการได้ เช่น “เชิญรับยา ที่ห้องรับยาเบอร์ … ค่ะ” เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจได้อย่างละเอียดว่า หมายเลขของตน อยู่ขั้นตอนใด และ ใช้ช่องบริการใด

ประโยชน์ภายหลังติดตั้งระบบคิว ภายในโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

  • การใช้ระบบคิวในโรงพยาบาล ช่วยลดปัญหาการสอบถามเรื่องคิวของผู้รับบริการว่าถึงคิวของตนหรือยัง
  • ช่วยลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการจัดสรรคิวให้กับผู้รับบริการ
  • ลดปัญหาการเรียกชื่อ ที่อาจจะซ้ำกับผู้รับบริการอื่นจนเกิดความสับสน
  • ลดการความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องช่องบริการ เนื่องจากสามารถเห็นจากป้ายตัวเลข และหน้าจอแสดงผล
  • เพิ่มความแน่ชัดในเรื่องลำดับ โดยแยกตามผู้มีความจำเป็นในเรื่องคิวก่อนได้
  • เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ
  • เพิ่มความสะดวกในการทำความเข้าใจ เนื่องจากป้ายในการแสดงผลเป็นภาษาไทยทั้งหมด

ห้องยา ประจำ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  ห้องยา ประจำ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

บรรยากาศหน้าห้องจ่ายยา ของทางโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว หลังจากติดตั้งระบบคิว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว การทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น

สุดท้ายนี่ทางระบบคิว Q Natural ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ที่ให้โอกาสทางเราให้บริการติดตั้งระบบคิว เพื่อช่วยจัดสรรระบบการทำงานภายในโรงพยาบาลให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซ้อนอีกด้วย หวังว่าโอกาสหน้าทาง ระบบคิว.com คงได้ร่วมงานกับทางโรงพยาบาลอีกในครั้งต่อๆไป